โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดมหกรรมมิตรภาพบำบัด “Love for you ร่วมรำลึกถึงคุณความดีของ นพ.สงวน นิตยารัมย์พงศ์

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 29 ต.ค. 2561 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  จัดมหกรรมมิตรภาพบำบัด “Love for you : เปลี่ยนโรคเป็นพลัง” ณ ลานมิตรภาพ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี  เพื่อร่วมรำลึกถึงคุณความดีของ นพ.สงวน  นิตยารัมย์พงศ์ อดีตเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคนแรก และอดีตประธานมูลนิธิมิตรภาพบำบัด  พิธีเปิดเมื่อเวลา 09.30น.

โดย นพ.อัครฐาน  จิตนุยานนท์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น รวมถึงมอบรางวัลจิตอาสามิตรภาพบำบัดดีเด่นปี 2561 ภายในงานมีกิจกรรมศิลปบำบัด(ระบายสีโปสการ์ดอวยพรปีใหม่) กิจกรรมต้นไม้แห่งกำลังใจ กิจกรรมดนตรีในสวน ตัดแต่งผมฟรี แจกสมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง กิจกรรมสร้างเสริมอาชีพทำยาดมสมุนไพร  กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการ อาหารต้านมะเร็ง น้ำสมุนไพร

กิจกรรมคัดกรองมะเร็งช่องปาก กิจกรรมรณรงค์การล้างมือและการใช้ยาอย่างเหมาะสม(RDU)  และชมรมผู้ไร้กล่องเสียงสาธิตการฝึกพูด  นอกจากนี้ มีพิธีเปิดคลินิกฟ้าใส(คัดกรองผู้ป่วยมะเร็งระบบทางเดินหายใจ ช่องปาก) รวมถึงการเสวนาในหัวข้อ”พิษภัยจากบุหรี่”โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ป่วยมะเร็ง

** ข้อมูลภาพข่าว สปสช.เขต6 ระยอง