ผอ.ลุยปั่นประชาสัมพันธ์กิจกรรมปั่นเพื่อน้อง ** ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์  รายงาน

Spread the love

นายสัญญา บุณยพงศ์พิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคม อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนั้นประสบปัญหา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องสมุดที่ขาดวัสดุอุปกรณ์ สื่อ ที่ส่งผลต่อคุณภาพ นักเรียน จึงจัดกิจกรรมปั่นเพื่อน้อง ..ปั่นปันรัก สามัคคีฯ..ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม2561 ขึ้น

โดยความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง  ในการประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ จะปั่น ตอนเย็นหรือวันหยุด โดยจะปั่นไปเรื่อยๆ เป็นการปั่นบุญ ถ้ามีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเรียกให้หยุด จึงหยุด เหนื่อยก็พักตามปั๊มน้ำมัน เงินที่ได้สมทบงานปั่นโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

** ภาพข่าว: ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์  ผู้สื่อข่าว จ.อุบลราชธานี รายงาน