มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล เปิด “KKW Mart ” สร้างรายได้ให้นักศึกษาระหว่างเรียน

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 26 ตุลาคม 61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยนาย สุรพล อุทินทุ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดบริษัทจำลองร้าน “KKW Mart ” บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (คณะบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยมี โดย ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล กล่าววัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดำเนินการตามโครงการ Education Institute Support Activity (EISA)

 

ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทดำเนินการส่งเสริมความเป็นเลิศแก่สถาบันการศึกษาต่างๆทั้งด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านกีฬาและสุขภาพ ด้านการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเป็นต้น โดย ร้านค้า “KKW Mart ” เป็นร้านสะดวกซื้อภายในมหาวิทยาลัย ดำเนินกิจการต่างๆ โดยนักศึกษาเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้และทักษะด้านการประกอบการและส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างการศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ตลอดจนนักศึกษาร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก

** ทีมข่าว นาจานิวส์ หัวหิน รายงาน