สระแก้ว ตำบลคลองหาดจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีออกพรรษาต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 16 ** สมศักดิ์ สารการ รายงาน

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

ณ สนามโรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ (สาขาอนุบาลคลองหาด) ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว นายชัยพร  แพภิรมย์รัตน์  นายอำเภอคลองหาด เป็นประธานในพิธี การแข่งขันกีฬาประเพณีออกพรรษาต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 16 โดยมี นางรัตนา  ทับจันทร์ กำนันตำบลคลองหาด พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองหาด หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่13 สถานีตำรวจภูธรคลองหาด คณะกรรมการหมู่บ้านป่าช้ากวาง นักกีฬาฟุตบอล และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

นางรัตนา  ทับจันทร์ กำนันตำบลคลองหาด  กล่าวว่า  ตำบลคลองหาดได้เล็งเห็นความสำคัญและสนับสนุนนโยบายในด้านการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของคนในพื้นที่ในทุกๆ ด้าน ซึ่งปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ในการป้องกันและเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ตำบลคลองหาดจึงได้จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีออกพรรษาต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่16 ขึ้น ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2561 โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  สมบูรณ์ มีจิตใจที่เข็มแข็งห่างไกลยาเสพติด , เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในพื้นที่ , ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ , สร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน โดยปราศจากปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

สำหรับผู้เข้าแข่งขันฯในครั้งนี้ ประกอบด้วย นักกีฬาฟุตบอลประเภทประชาชนทั่วไป จำนวน 24 ทีม ทีมอาวุโสรุ่นอายุ 45 ปี จำนวน 6 ทีม และทีมเยาวชน รุ่นอายุ 12 ปี จำนวน 2 ทีม โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำในพื้นที่และคณะกรรมการหมู่บ้านป่าช้ากวาง หมู่ที่3 รวมถึงประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองหาดอีกด้วย

** สมศักดิ์ สารการ รายงาน