ฉก.จงอางศึกเตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัย ( มีคลิป ) **:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

วันนี้ 24 ต.ค.61 เวลา 13.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะ ผอ.รมน.จังหวัดประจวบฯ ได้มอบหมายให้ พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จ.ประจวบฯ พร้อมด้วย นายกิตติกรณ์ เทพอยู่อำนวย หัวหน้า สนง.ปภ.ประจวบฯ นาย อุทัย ขันทอง หน.ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ และทีมงาน เข้าเยี่ยมฟังบรรยายสรุปและการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยของหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกในพื้นที่ จ.ประจวบฯ

โดยสืบเนื่องจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑ (๔๗๔/๒๕๖๑) เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณภาคใต้ รวมถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในห้วงวันที่ ๒๔ – ๒๖ ต.ค.๖๑ โดยจะส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก โดย พ.อ.เฉลิมพล สังข์ต้อง รอง ผบ.หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก ได้เตรียมความพร้อมของกำลังพล และเตรียมพร้อมยานพาหนะ พร้อมอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ได้มีการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นดังนี้ อาทิ 1.จัดกำลังพลเตรียมพร้อมช่วยเหลือบรรเทาสาธารณะภัย 2.ตรวจสอบยานพาหนะและเตรียมพร้อมเคลื่อนย้าย ๒๔ ชม. 3.การฝึก( Unit School ) เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นต้น

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีข้อสั่งการด่วนที่สุดเรียกประชุม คณะกรรมการ/คณะทำงาน ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มอบนโยบายสั่งการให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในทุกด้าน 1.ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ ที่ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบฯ และมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าปฎิบัติงานที่ศูนย์เป็นช่วงกะๆตลอด 24 ชม เพื่อติดตามประสานงานและแก้ไขปัญหาร่วมกับทุกอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ 2.แจ้งทุกอำเภอทราบพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ รวมถึงประสาน สนง.TOT ช่วยติดตั้งระบบพร้อม internet) และให้ทุกอำเภอจัดตั้งศูนย์ฯระดับอำเภอและแจ้งหมายเลขติดต่อ พร้อมของ หน.ชุดปฎิบัติงานให้ ศูนย์จังหวัดทราบเพื่อการประสานงาน”ที่ราบลื่น 3. สำรวจยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ของทุกหน่วยงานเพื่อเตรียมสนับสนุนหากเกิดกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ 4.มอบหมายให้ นายธีรพันธ์ นันทกิจ รอง ผวจ.ประจวบฯ (ฝ่ายความมั่นคง) เป็นประธานประชุมศูนย์ฯเพื่อแถลงการณ์เปิดศูนย์ให้สื่อมวลชนทราบพร้อมจัดทำข้อมูลการเตรียมความพร้อมของจังหวัด รายงานให้มหาดไทยทราบเป็นระยะ

ล่าสุดนายกิตติกรณ์ เทพอยู่อำนวยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยข้อมูลจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 3 (476/2561) ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณภาคใต้โดยมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวเข้ามาบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้แล้วผ่านไปยังทะเลอันดามันในช่วงวันที่ 24-26 ตุลาคม 61 ซึ่งจะส่งผลกระทบให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และภาคใต้ ขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้วย โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะคอยเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานให้ทราบเป็นระยะ

** ภาพ:ปภ.ปข / ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ(นักข่าวบ้านนอก)รายงาน