กระบี่  ผู้ไม่มีที่ดินทำกิน ลงทะเบียน ขอรับการจัดสรรที่ดินทำกิน แล้วเกือบ 1 หมื่นราย ( มีคลิป ) มโนธรรม ใจหาญ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

** ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ ผู้ไม่มีที่ดินทำกิน ทยอย เดินทาง มาลงทะเบียน ขอรับการจัดสรรที่ดินทำกิน  ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่  หลังจากที่ทางจังหวัดกระบี่ ได้ประกาศให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน หรือมีที่ดินน้อยไม่พอแก่การเลี้ยงชีพ เข้ายื่นแจ้งความประสงค์ขอรับสิทธิ์  จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม นี้

เช่นเดียวกับ นายปรีชา พงค์ประยูร ชาวบ้าน ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินให้ ว่าตรงตามที่รัฐกำหนดหรือไม่ และมีความหวังว่าจะได้รับการจัดสรรที่ดินกินให้เป็นของตัวเอง ตามที่ประกาศไว้

นายชูวงศ์  มณีกุล ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  กลุ่มเครือข่ายไร้ที่ดินทำกิน เปิดเผยว่า ไม่เชื่อหมั่นว่า รัฐบาลจะจัดสรรที่ดินทำให้ คนจน ตามที่ประกาศไว้ เนื่องจาก เครือข่ายกลุ่มผู้เรียกร้องที่ดินทำกิน ได้รวม ต่อสู้เรียกร้อง ปัญหาที่ดินกิน มากว่า 5 ปี โดยเฉพาะ ให้ทางจังหวัดและรัฐบาล นำที่ดิน  สวนปาล์มน้ำมัน ที่หมด สัญญาสัมปทาน เนื้อที่กว่า  70,000 ไร่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่  ที่หมดอายุสัมปทานมากว่า 10 ปี มาจัดสรรให้แก่คนจนที่ไม่มีที่ดินทำกิน  ตามมติ ครม. ปี 2546 แต่ไม่รับการแก้ปัญหา โดย พื้นที่ที่หมดอายุสัมปทาน ยังมีกลุ่มทุน ครอบครอง เก็บเกี่ยวผลผลิตอย่าต่อเนื่อง กลุ่มผู้เรียกร้อง ถูกลอบทำร้าย เสียชีวิตมาแล้ว กว่า 10 ราย จึงเรียกร้องให้รัฐบาลจริงใจในการแก้ปัญหา

นายสมปอง รัตนะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า  หลังจากที่ทางจังหวัด ได้เปิดให้คนยากจนที่ไม่มีที่ดินทำกินมาขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับการจัดสรรที่ดิน ในพื้นที่หมดสัญญาสัมปทาน จนถึงขณะนี้มีผู้มาขึ้นทะเบียนแล้วเกือบ 1 หมื่นรายชื่อ โดยผู้ที่มีคุณสมบัติ มาขอขึ้นทะเบียนได้ ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ หลังจากหมดเขตการรับลงทะเบียน ก็จะนำรายชื่อเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการ พิจารณาจัดสรร ต่อไป

** ข้อมูลข่าวภาพ  มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน