เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษาไทย-ลาว (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ประจำปี 2561 สืบสานประเพณี 2 ฝั่งโขง ** ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร / รายงาน

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษาไทย ลาว (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ) ประจำปี 2561 โดยมีคณะผู้แทนจากแขวงแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว พร้อมเรือประเภทสวยงามเข้าร่วมในขบวนพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมในพิธีเปิด ณ บริเวณท่าเทียบเรือ ท่าข้ามเทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร   ขบวนพิธีเปิดประกอบด้วย ขบวนแห่ถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ขบวนแห่เรือบกของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร และอำเภอต่างๆ ที่อยู่ติดแม่น้ำโขง พร้อมการแสดงฟ้อนลำ เพื่อทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารนับถือ เช่น เจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง เจ้าแม่สองนางพี่น้อง

สำหรับงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษาไทย ลาว (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ) เป็นงานประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานนับร้อยปี ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเดิมเป็นการแข่งขันเพื่อความสนุกสนาน หลังจากชาวบ้านว่างเว้นจากการทำนา และจากฝีพายเรือจากหัวเมืองต่างๆ ในระหว่างรอการประชุมของเจ้าเมือง ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นประเพณีความเชื่อ ความศรัทธา ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และเทพเจ้าแห่งลำน้ำโขง       การแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานเทศกาลออกพรรษา จังหวัดมุกดาหาร

จัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองมุกดาหาร ร่วมกับแขวงสะหวันนะเขต ภายใต้ชื่องาน “ตีช้างน้ำนอง แข่งเรือยาวโบราญ สานประเพณีสองฝั่งโขง เชื่อมโยงวัฒนธรรมไหลกระจู้” ประจำปี 2561 ทั้งนี้ เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาว ที่เป็นประเพณีสืบทอดกันมาแต่โบราณให้มั่นคงแน่นแฟ้น เป็นเอกภาพ มิตรภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งในช่วงออกพรรษาของทุกปี พร้อมทั้งเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น พัฒนาทักษะกีฬาพายเรือให้พัฒนาสู่สากล ส่งเสริมการค้าเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกทางหนึ่ง และได้เปิดโอกาสให้ประชาชน จาก สปป.ลาว เดินทางมาร่วมงานงานเป็นกรณีพิเศษ เหมือนประเพณีปฎิบัติที่สืบทอดกันมา

ส่วนในภาคกลางคืน จัดให้มีมหกรรมอาหารไทย-อินโดจีน การจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน การแสดงของนักเรียน เยาวชน และประชาชน การแสดงดนตรีพื้นเมือง ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น หมอลำผญา และการลอยกระจู้ ในวันออกพรรษาวันที่ 25 ตุลาคม (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11)  จำนวนกว่า 100,000 ดวง เพื่อบวงสรวง บูชา สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พญานาค พระแม่คงคา และรับชมแสง สี เสียง การจุดพลุ กลางลำแม่น้ำโขง จัดระหว่างวันที่ 22 – 24 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณท่าน้ำเขื่อนริมโขง ตลาดอินโดจีน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

** ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร / รายงานจากมุกดาหาร