กองบิน ๔๖ จักกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”** วิวรรธน์ แพ่งสุภา รายงาน

แชร์ข่าวนี้

ณ บริเวณสวนสุขภาพ พุทธสถาน กองบิน ๔๖ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก กฤษณ์  เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ นำข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๔๖ จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

** วิวรรธน์  แพ่งสุภา รายงาน