อำเภอเบตง ติดตามเข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยโรคหัดตามยุทธการเชิงรุก ( มีคลิป ) ** โยธิน  ประชามติรัฐ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

“ประชารัฐร่วมใจ  ขจัดภัยโรคหัด  เคาะประตูสู้หัด  เร่งรัดฉีดวัคซีน 100%”สยบโรคหัดให้ได้ใน 2 สัปดาห์ หลังพบ ผู้ป่วยในจังหวัดยะลา จำนวน  659 ราย และเสียชีวิต แล้ว 9 ราย

วันนี้(22ต.ค.61) นายสุวิทย์ นาคเป้า รักษาราชการแทนนายอำเภอเบตง พร้อมด้วยแพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง นายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง ได้ติดตามเข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยโรคหัด ญาติและเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ที่โรงพยาบาลเบตง  อ.เบตง จ.ยะลา หลังพบการระบาดต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้มีผู้ป่วยกว่า 659 ราย และมีผู้เสียชีวิตจากโรคหัดในจังหวัดยะลา แล้ว 9 ราย ผู้เสียชีวิตคนล่าสุดจาก อ.กรงปีนัง ส่วนในพื้นที่อำเภอเบตง พบผู้ป่วยแล้ว 17 ราย ส่วนใหญ่ในพบพื้นที่ ต.อัยเยอร์เวงของหมู่ที่ 1,2,3,6,8,11

นายสุวิทย์ นาคเป้า รักษาราชการแทนนายอำเภอเบตง  เปิดเผยว่า จากสถานการณ์และปัญหาการระบาดที่ต่อเนื่อง นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประชุมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง(สาธารณสุข./ปกครอง/ศึกษา/ท้องถิ่น/ความมั่นคง) ใช้ยุทธการเชิงรุก “ประชารัฐร่วมใจ  ขจัดภัยโรคหัด  เคาะประตูสู้หัด  เร่งรัดฉีดวัคซีน 100%” สยบโรคหัดให้ได้ใน 2 สัปดาห์ โดย ให้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)ทุกอำเภอให้นายอำเภอเป็นประธานสาธารณสุขอำเภอเป็นเลขาและให้ภาคส่วน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ ร่วมดำเนินการ เชิงรุกปูพรม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดให้เด็กอายุ 9 เดือน – 5 ปีทุกคน (ยกเว้นเด็กที่รับวัคซีนครบแล้ว) ให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ (วันที่ 22 ต.ค. – 4 พ.ย. 2561) เพื่อควบคุมการระบาดให้ยุติโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องคุมให้ได้ก่อนสถานศึกษาเปิดภาคเรียน  พร้อมให้ความมั่นใจในการรับวัคซีนป้องกันโรคนั้นไม่ขัดกับหลักการทางศาสนาอิสลาม ทั้งจากสำนักจุฬาราชมนตรี และประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในพื้นที่ด้วย

** ภาพข่าว โยธิน  ประชามติรัฐ   อ.เบตง จ.ยะลา