สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ได้ผู้นำองค์กร วาระ 2561-2563 Mission PGAT 2018-2010 ** พูลผล แพทอง รายงาน

แชร์ข่าวนี้

 

ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย และกรรมการบริหาร สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561  ณ โรงแรมบาซาร์ บางกอก ดังนี้ คือ นาย วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายกสมาคมฯ กรรมการบริหารสมาคมฯ นาง สร้อยนภา พันธุ์คง  นางสาว กุสุมา นงค์พรหมา  นาย สมานนพพล รัตนธรรมทิตยา  นาย เพียร หยดย้อย  นาย วัสน์พล อรรถพรธนเสฐ  นางสาว รุจาทร อนันต์กาญจนกิจ  นาย ธวัชชัย ชื่นสวัสดิ์  นาย สมชาติ อังกาบสี นาย ปราโมทย์ แช่มโกศล  นางสาว อรทัย เทิดนามวงศ์

วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายกสมาคมฯ คนใหม่ และคณะกรรมการบริหาร กล่าวว่า “สมาคมฯ มีบทบาท หน้าที่ ร่วมกันดำเนินภาระกิจ ของสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  ในส่วนบทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศก์ ต่อวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย ให้เจริญงอกงามอย่างยั่งยืน ในระยะเวลา 24 เดือน ก็จะมีการเลือกตั้งใหม่ เพื่อให้ผู้ที่มีใจต้องการอาสามาทำหน้าที่ในการบริหารสมาคมฯ ในแนวทางการบริหาร ที่คณะผู้อาสา วางแผนงานล่วงหน้า มีนโยบาย แนวทางการพัฒนาสมาคมฯ ร่วมกับสมาชิก องค์กรภาครัฐ เอกชน กับบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การบริหารสมาคมฯ สานต่อให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป”

ในการประชุมครั้งนี้ ทางคณะผู้บริหารสมาคมฯ ได้เรียนเชิญ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาบรรยายพิเศษเรื่อง “อนาคตอาชีพมัคคุเทศก์ไทย ท่ามกลางกระแสออนไลน์ จะปรับตัวอย่างไร”

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บรรยายในช่วงหนึ่งว่า “มัคคุเทศก์เป็นผู้หนึ่ง ที่รู้ว่า เวลาที่จะไป ต้องเป็นเวลานี้ เขาสามารถบอกเราได้ว่า มีมุมดี มีอาหารอร่อย มัคคุเทศก์คือคนที่สามารถหาที่เฉพาะ ให้กับกลุ่มของตน มัคคุเทศก์ เป็น Companion เป็นคู่คิด คนที่ไปกับเรา ได้กลิ่นเดียวกับเรา ได้กลิ่นดิน  กลิ่นเทียน ที่เครื่องนำทางไม่สามารถบอกได้ ลูกค้าคือใคร ผู้ที่มีภาษาดีที่สุด ต้องการเพื่อนเดินทาง ที่สะท้อนสิ่งที่มนุษย์ห่วงกังวล ในการเดินทาง ต้องการใครสักคน อย่างมืออาชีพ เป็นเพื่อนร่วมเดินทาง การเดินทาง ไม่ใช่เรื่อง Luxury การเดินทาง ชนชั้นกลางเติบโตขึ้นมาก ความเป็นมืออาชีพ ของมัคคุเทศก์ จะทำให้เกิดการออกแบบระบบ เพราะท่านเป็นผู้เดินทางผ่านสนามบิน ท่าเรือ คือผู้ใช้บริการ ดังนั้น สมาชิกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย จึงสำคัญมาก ในการให้ความคิดเห็น ในการเดินทาง ว่าจะทำอย่างไรจึงจะมีความสะดวกสำหรับผู้เดินทาง เรายังมีมัคคุเทศก์ เพียงพอกับนักท่องเที่ยวหรือไม่ นักท่องเที่ยว โตปีละ 20 เปอร์เซ็นต์ แต่มัคคุเทศก์ขาดแคลน ในต่างประเทศ หลายแห่ง มัคคุเทศก์มิใช่พนักงานของบริษัทฯเท่านั้น จะเป็นเอกชนรับงานเองได้ ถ้าหากว่า มีการตั้งกิจการของตนเอง ก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง ในวันข้างหน้า

ปีนี้ มีชาวสิงค์โปร์ มาเยือนไทย ถึงหนึ่งล้านคน และชาวอเมริกัน มาเที่ยวประเทศไทย หนึ่งล้านคนเช่นเดียวกัน ที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก มีนักท่องเที่ยว ถามว่ามากจากไหน ได้คำตอบว่ามาจาก Mexico, Uruguay เป็นกิจกรรมการเดินทาง ทั้งใกล้และไกล ในการสื่อสาร เรามี Travel Companions ที่เป็นคน สามารถจัดการได้ อาชีพมัคคุเทศก์ สำคัญเสมอ และต้องมีความสามัคคี ที่จะชนะอุปสรรค เมื่อเช้านี้ ดูคลิป ที่มดช่วยกัน ต่อตัว ข้ามต้นไม้ทั้งฝูงได้ ด้วยความสามัคคี สิ่งที่ได้เห็น คือจิตอาสา ที่ทำงานโดยมิได้ถูกเกณฑ์ ช่วยกันทำงานที่ยากเย็น ด้วยพลังของแต่ละคน ได้เคยให้สัมภาษณ์ ว่า น้ำที่ขุนน้ำนางนอนนั้นเยอะมาก แต่แพ้น้ำใจ ของผู้ที่ไปช่วยที่ขุนน้ำนางนอน ทีมดำน้ำอังกฤษ ได้ตกลงกันว่า จะมีค่าตอบแทน ในการช่วยเหลือเด็กๆ ที่ขุนน้ำนางนอน แต่เขาก็ไม่ส่งบิลล์มาเก็บเงิน ขอให้กำลังใจ ต่อสมาชิกสมาคมฯ มีปัญหา ก็ต้องแก้ปัญหา และ เราต้องเชื่อมั่น เรามัคคุเทศก์ทุกคน มีความสามารถในการทำให้สมาคมฯ ดีขึ้นได้ ขอบคุณครับ”

บรรยากาศ ภายในงาน คึกคัก สนุกสนาน เป็นกันเอง มีการออกร้าน แนะนำผลิตภัณฑ์จากบุคคลและผู้ประกอบการในวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีสมาชิกสมาคมมัคคุเทศก์ฯ สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนมาก

#เที่ยวไทยฯลฯ # อื่นๆอีกมากมายท้าทายให้สัมผัส # www.เที่ยวไทยฯลฯ.com  # www.tiewthaietc.com #www.missionthailand.online  #smartphonereporter # tourismnewsthailand

** พูลผล แพทอง รายงาน