ประจวบคีรีขันธ์  ชาวบ้านอ่างทอง ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬา โครงการกีฬาสัมพันธ์ครั้งที่ 1 “ทุ่งพุฒิเกมส์”** ณัฐธภพ พันสาย  รายงาน

แชร์ข่าวนี้

ที่สนามกีฬาบ้านทุ่งพุฒิ หมู่ที่ 11 ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสมพงษ์ ทั่งศรี สมาชิกสภาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดกีฬา โครงการกีฬาสัมพันธ์ครั้งที่ 1 “ทุ่งพุฒิเกมส์” โดยมี นายสมนึก รุ่งกำจัด กำนันตำบลอ่างทองนายอดุลย์ พุฒิใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 พร้อมผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. ครู นักเรียน นักกีฬา และชาวบ้านในพื้นที่ตำบลอ่างทอง และใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม

นายสมนึก ร่วมกำจัด กำนันตำบลอ่างทอง กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนผู้สูงอายุได้เล่นกีฬาไม่พึ่งพายาเสพติด พร้อมส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยให้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนกีฬาในท้องถิ่นให้สูงขึ้น และรู้กฎกติกาในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ โดยส่งเสริมให้ชุมชนรู้รักสามัคคีรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และดำรงชีวิตในชุมชนได้อย่างมีความสุข และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยอาศัยกีฬาเป็นเครื่องมือสำคัญ

สำหรับการแข่งขันกีฬาจะจัดไปจนถึง วันที่ 14 ตุลาคม 2561 ณ.สนามกีฬาชั่วคราวบ้านทุ่มพุฒิสำหรับกีฬาที่ได้นำมาแข่งขันประกอบไปด้วย กีฬาฟุตบอลชาย ประเภทเยาวชนทั่วไป ฟุตบอลอาวุโสทั่วไป วอลเลย์บอลผสม และกีฬาพื้นบ้านชนิดต่างๆ โดยจะมีการแข่งขันทุกวันจนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 61 จะมีการแข่งขันชิงชนะเลิศ ซึ่งมีนักกีฬาหมู่บ้านต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก

** ณัฐธภพ พันสาย  รายงาน