ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมคนของพระราชา น้อมศิระกรานองค์ภูมินทร์ เนื่องในวาระครบ 2 ปีของการสวรรคต ร.9 ** วิวรรธน์ แพ่งสุภา รายงาน

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธาน เนื่องในวาระครบ 2 ปีของการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “คนของพระราชา น้อมศิระกรานองค์ภูมินทร์” ณ บริเวณปะรำพิธีด้านหน้าอาคารศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด)

โดยร่วมน้อมรำลึกในพระหากรุณาธิคุณ ร่วมร้องเพลง “รักพ่อไม่มีวันพอเพียง” และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร 19 รูป โดยได้รับความเมตตาจากพระราชรัตนเวที เจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้รับพระราชทานนาม “ราชภัฏ” จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้เป็นชื่อประจำมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง พระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ เป็นตราประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ และเกียรติยศสูงสุดแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร โดยนาม ” ราชภัฏ” หมายความว่า “คนของพระราชา”

** วิวรรธน์ แพ่งสุภา รายงาน