นายอำเภอกบินทร์บุรี ร่วมพิธีเดินธูปหรือเวียนธูป และพิธีสะเดาะเคราะห์ ในเทศกาลกินเจ ประจำปี 2561 ** ฉลองรัฐ ทองโบราณ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 – 21.00 น. นายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี ร่วมพิธีเดินธูปหรือเวียนธูป และพิธีสะเดาะเคราะห์ ในเทศกาลกินเจ ประจำปี 2561 ณ มูลนิธิสัจจะพุทธธรรมแห่งประเทศไทย อำเภอกบินทร์บุรี

โดยมีผู้กินเจและประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีประมาณ 300 คน พิธีเดินธูปหรือเวียนธูป ในเทศกาลกินเจ เป็นการสรรเสริญรับพรจากเทพเจ้า 9 องค์ อันเป็นภาคหนึ่งของพระพุทธเจ้า 7 พระองค์ และพระโพธิสัตว์อีก 2 องค์ เชื่อว่าเมื่อรับพรจากเทพเจ้าแล้ว จะทำให้จิตใจเบิกบาน ผ่องแผ้ว มีแต่ความสุขและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตสืบไป

** ฉลองรัฐ ทองโบราณ รายงาน