ปลัด สธ.พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสถานบริการสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ( มีคลิป )**  พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา รายงาน

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นพ.สุขุม กาญจนาพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐศิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ นพ.กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 5 พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานบริการสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดประจวบฯ

โดยจุดแรกมาที่โรงพยาบาลกุยบุรี ม.5 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี  มีนายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายชาตรี จันทร์วีระชัย นายอำเภอกุยบุรี ทพ.วิทยา โปธาสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี พร้อมแพทย์ พยาบาล นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์หลังเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากจากอิทธิพลของพายุกองเรีย ในระหว่างวันที่ 3-6 ต.ค.61 ที่ผ่านมา

หลังมวลน้ำไหลบ่าเข้าท่วมอาคารสถานที่อย่างรุนแรงฉับพลัน ตลอดทั้งสิ่งก่อสร้างในสถานพยาบาลได้รับความเสียหายอย่างหนัก แม้ทางสถานพยาบาลจะเตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่ อาทิ การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรณีเกิดภัยพิบัติหลังจากมีสถานการณ์ฝนตกและปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำยางชุมมากเกินกว่าความจุอ่าง มีการเปิดศูนย์ eoc รวมทั้งจัดชุดออกให้บริการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในทุกพื้นที่ แต่ก็ไม่สามารถระงับยับยั้งความเสียหายและผลกระทบลงได้ ส่งผลให้มีสถานพยาบาลได้รับผลกระทบที่ รพ.กุยบุรี รพ.สามร้อยยอด รพ.สต.บ้านดอนกลาง และ รพ.สต.ดอนซอ ทั้งรั้วกำแพง ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบประปา อาคารขยะติดเชื้อ แหล่งออกซิเจนเหลว เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รวมทั้งพื้นที่พักอาศัย ซึ่งการมาตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้เข้าตรวจจุดเสียหายพร้อมประสานการแก้ไขบรรเทาความเสียหายในครั้งนี้อย่างเร่งด่วนด้วยแล้ว

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการช่วยเหลือจากสาธารณภัยในครั้งนี้จะดำเนินการตามแผนงานอย่างเร่งด่วน ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ วางระบบ และประมาณการค่าใช้จ่าย โดยจะใช้งบเหลือจ่ายจากงบประมาณในปีที่ผ่านมาตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะสำรวจเสนอขึ้นมาในการซ่อมแซมปรับปรุงและวางแนวทางในการป้องกันในระยะยาว ซึ่งมั่นใจว่าจะดำเนินการได้ทันทีและให้แล้วเสร็จเพื่อให้บริการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยแก่ประชาชน ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน รวมทั้งบ้านพักและศักยภาพของสถานพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

**  พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา รายงาน