นายอำเภอกบินทร์บุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ (ขุดลอกคลองใส่ไก่ ปลูกต้นไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง)** ฉลองรัฐ ทองโบราณ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา “ นายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ (ขุดลอกคลองใส่ไก่ ปลูกต้นไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง) ณ โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา

โดยมีนางสาวฆณีรส โพธิ์เจริญ ปฏิรูปจังหวัดปราจีนบุรี นายชัยนันท์ อิ่มเจริญ หัวหน้าหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ปจ.5 (ทุ่งโพธิ์) นายบรรดิษฐ์ สิงห์ทองดา กำนันตำบลบ้านนา นายกสิณสิษฐ์ เงินนา ผอ.รร.บ้านกุงประชาสรรค์ ตำบลบ่อทอง นายปรีดา กำลังดี ผอ.รร.บ้านนาวัฒนารังษี น.ส.ยุพาภรณ์ สุขประเสริฐ นักวิชาการป่าไม้ผู้แทน ทสจ.ปราจีนบุรี ผอ.รร.บ้านหนองสังข์ ตำบลบ้านนา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7,9 ตำบลบ้านนา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผอ.โรงเรียน ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว รวมประมาณ 150 คน ร่วมกิจกรรม

** ฉลองรัฐ ทองโบราณ รายงาน