สระบุรี  การเมืองสระบุรีเริ่มคึกคักเปิดศูนย์ประสานการเลือกตั้งเขต 1 สระบุรี ( มีคลิป ) ** ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 7 ต.ค.61 นายสุชาติ บรรดาศักดิ์ อดีตสส.จังหวัดนนทบุรีหลายสมัย เป็น รองหัวหน้าพรรคพลังพลเมืองไทย เดินทางมา เป็นประธาน เปิดศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขต 1 ณ อาคารเลขที่ 89/10  หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ในการจัดทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ 9 รูป จากวัดนิคมวาสี อ.พระพุทธบาท เจริญพระพุทธมนต์  มี ดร.วีรพงศ์ เดชบุญ อดีตศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

นายสุชาติ บรรดาศักดิ์ อดีตสส.จังหวัดนนทบุรีหลายสมัย ได้เดินทางมาในการ เปิดศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขต 1 สระบุรี ในครั้งนี้ เคยดำรงตำแหน่งประธานสภาจังหวัด ก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก ใน พ.ศ. 2539 สังกัดพรรคประชากรไทย (ก่อนที่จะย้ายมาสังกัด พรรคราษฎร ในเวลาต่อมา) และได้รับเลือกติดต่อกันจนถึง พ.ศ. 2548 รวม 3 สมัยในจังหวัดนนทบุรี ได้มาเป็นประธานเปิดศูนย์ พรรคพลังพลเมืองไทย และ คาดว่า จะเป็นผู้ที่จะส่งลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ทั้ง 3 เขต ของจังหวัดสระบุรีสำหรับ เขต 1มี นางสาวพิมพ์สุชา อาริยะไกรภัค นักธุรกิจโรงเรียนสอนมวยไทย ชาวไร่อ้อย และ ประธานบริหาร MUAY THAI ACADEMY OF INTERNATIONAL SPORT

สำหรับ เขต 2 มี นางสาวนิชาพํฒน์  บุญสุภา นักธุรกิจหินอ่อน บุญสุภา เป็นหลานสาว นายเงิน บุญสุภาอดีตสส.จังหวัดสระบุรีหลายสมัย   สำหรับ เขต 3 นายเอกชัย  ชื่นนิยม รองนายกเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ  อ.หนองแค จ.สระบุรีจะลงสมัครรับเลือกตั้งสู้สนามใหญ่ในครั้งนี้ ในนาม พรรคพลังพลเมืองไทย ซึ่งเป็นการเปิดตัวผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ด้วย

สำหรับ พรรคพลังพลเมืองไทย เป็นพรรคการเมืองใหม่จดทะเบียนเป็นพรรคที่ 11ได้รับการรับรองอันดับที่ 4  มีนายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าพรรค นายสุชาติ บันดาศักดิ์ อดีตสส.จังหวัดนนทบุรี เป็น รองหัวหน้าพรรคพลังพลเมืองไทย รศ.ดร. เอกพร ริกความสุข อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เป็นเลขาธิการพรรค  และมี ศ.ดร.ฐากร บุญญขันธ์ เลขานุการคณะอนุกรรมมาธิการเศรษฐกิจการเงินและการคลัง สภาปฏิรูปแห่งชาติ ดร. วีรพงศ์  เดชบุญ  อดีตศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมงาน พร้อม ผู้ที่ จะลงสมัครในนามพรรคในจังหวัดภาคกลาง ก็ได้มาร่วมงานอาทิคุณสุดา ศรีลำดวน นักร้องหมอลำชื่อดัง ก็ได้มาร่วมงานด้วยเช่นกัน

** ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ จังหวัดสระบุรี รายงาน