ประจวบคีรีขันธ์ ผู้ว่าฯ ส่งเสริม ปชช.บริโภคผักปลอดสารพิษช่วงเทศกาลกินเจ สร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร ( มีคลิป ) ** ภาพข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 8 ต.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ในพิธีเปิดแถลงข่าวการจำหน่ายผักปลอดสารพิษ( ผักบุ้ง )ในช่วงเทศกาลกินเจ ประจำปี 2561 ณ บริเวณ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบฯ โดยมี พันเอกกรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วม

ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานแรงงานจังหวัด และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกันจัดขึ้น ตามโครงการส่งเสริมการมีรายได้ของแรงงานนอกระบบ และส่งเสริมเกษตรกรในการทำเกษตรแบบผสมผสาน และพัฒนาทักษะอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาบริโภคผักปลอดสารพิษ ในช่วงเทศกาลกินเจ ระหว่างวันที่ 8-17 ตุลาคม 2561

โดยมีพื้นที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอปราณบุรี อำเภอกุยบุรี อำเภอสามร้อยยอด อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพานน้อย และอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในแต่ละวันจะมีผลผลิตเป็นผักบุ้งปลอดสารพิษจากเกษตรกร จำนวน 1200 กิโลกรัมต่อวัน เฉลี่ยอำเภอละ 200 กิโลกรัม ต่อวัน มาวางจำหน่ายตามสถานที่กำหนดในราคากิโลกรัมละ 20 บาท อาทิ ตลาดประชารัฐ ห้างแม็คโคร โลตัส หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบฯ ระหว่างวันที่ 8-17 ตุลาคม 2561 หรือประชาชนผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ ทั้ง 6 อำเภอ ที่เข้าร่วมโครงการ หรือสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-611235 ในวันเวลาราชการ

โอกาสนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาตรวจหาสารพิษตกค้างในผักบุ้งที่นำมาวางจำหน่าย และของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ว่ามีสารพิษตกค้างหรือไม่ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งผลจากการตรวจสอบหาสารพิษตกค้าง ปรากฏว่า ไม่มีสารพิษตกค้างหรือเจือปนในผักบุ้งที่นำมาวางจำหน่ายแต่อย่างใด

นายเทิดศักดิ์ อิ่มโอฐ อายุ 46 ปี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ เปิดเผยว่า กระบวนการในการปลูกผักบุ้งปลอดสารพิษ จะใช้เวลาประมาณ 24 วันตั้งแต่เริ่มหว่านเมล็ดจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งในระหว่างนี้จะไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้น ปุ๋ยที่ใช้บำรุงจะเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ ส่วนวิธีการไล่แมลง และศัตรูพืชต่างๆ จะใช้น้ำส้มควันไม้ ฉีดพ่นตามระยะเวลาจนครบระยะเวลา เก็บเกี่ยวผลผลิต จึงได้ผักที่ปลอดสารพิษออกมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งในช่วงเทศกาลกินเจนี้ ตนคาดหวังว่า จะมียอดการจำหน่ายที่ดีทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยราคาในไร่ที่ทางจังหวัดมาติดต่อขอซื้อจากเกษตรกร ราคากิโลกรัมละ 15 บาท โดยส่วนตัวของตนมีความคาดหวังอยากให้มีราคาเพิ่มขึ้นอีก อยู่ในราคากิโลกรัมละ 20 บาท ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าต่อการปลูกผักบุ้งของเกษตรกร

** ภาพข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ (นักข่าวบ้านนอก) รายงาน