ปราจีนบุรี เดินชมเมือง วิ่งและปั่นชมธรรมชาติ ( มีคลิป ) ** ธนปกรณ์ วิศวามิตร กองบรรณาธิการข่าว รายงาน

แชร์ข่าวนี้

อำเภอศรีมหาโพธิ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาระบบสุขภาพ อำเภอศรีมหาโพธิ และ เอกชน จัดกิจกรรม เดินชมเมือง วิ่งและปั่นชมธรรมชาติ มีประชาชนน่สมกิจกรรม กว่าสองพันคน

 

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ที่บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอ ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี “ นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม เดินชมเมือง วิ่งและปั่นชมธรรมชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561  เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิ พัฒนาระบบสุขภาพอำเภอศรีมหาโพธิ ในการนำไปช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมชุมชนให้เป็นตัวอย่างที่ดีต่อ เด็กและเยาวชนในการให้ความสำคัญการออกกำลังกาย

โดยการแบ่งการจัดกิจกรรมไว้ 3 ประเภท คือ การเดินชมเมืองซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เดินชมโบราณสถานอันเก่าแก่ของ อ.ศรีมหาโพธิ อาทิ โบราณสถานลายพระหัตถ์ หลุมเมือง และพานหิน  ระยะทาง 3 กิโลเมตร ส่วนกิจกรรมวิ่ง เป็นกิจกรรมที่ 2 เป็นการวิ่งเพื่อชมธรรมขาติในยามเช้าของ อ.ศรีมหาโพธิ เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน ระยะทาง 13 กิโลเมตร ส่วนกิจกรรมที่ 3 ระยะ 33 กิโล เป็นการปั่นจักรยานชมและศึกษาธรรมชาติอันสวยงามโดยรอบ พื้นที่ อ.ศรีมหาโพธิ ซึ่งแต่ละเส้นทางจะมีความสำคัญที่น่าศึกษาและค้นคว้าเป็นความรู้เชิงประวัติศาสตร์ นอกเหนือจากการได้ร่วมสมทบทุนเพื่อการกุศล และการออกกำลังกายซึ่งในวันนี้ มีผุ้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหญิง ชาย และเด็กกว่า 2400 คน

** ธนปกรณ์ วิศวามิตร กองบรรณาธิการข่าว รายงาน