เชิญร่วมงานบุญกฐินสามัคคียิ่งใหญ่ สร้างศาลาการเปรียญที่วัดนาห่อม จ.ยโสธร พบกับ “ พระมหาสมปองนักเทศน์ชื่อดัง

แชร์ข่าวนี้

ขอเชิญร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดนาห่อม หมู่ 1 และหมู่ 6 ต.นาคำ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ โดยมี พระครูสุเขต ธรรมวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดบ้านนาห่อม ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ศาสดาจารย์ ดร ภมร ขันธหัตถ์ ร.อ. ดร เมตตา เต็มชำนาญ (ทหารนักบุญ) ที่ปรึกษา สส. รณฤทธิชัย คานเขต สส. วิสันต์ เดชเสน “ คุณ เพชรทาย วงคำเหลา (หม่ำจ๊กมก) ที่ปรึกษาสมาคมชาวยโสธร

ดร. อนิรุทธ คัมภ์ทวี ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาระบบการเก็บจัดรายได้เชิงพาณิชย์ท่าอากาศยานไทย นายสุภาษิต วารีสละ กำนัน ต.นาคำ นายสีทน ติ่งทอง รองนายก อบต นาคำ นายบัญชา กาขาว ผู้ใหญ่บ้านหมู่6 และชาวบ้านนาห่อมทุกๆคน กลุ่มรักนาห่อม คุณเตียง จักษุดำ คุณสุเทพ จันทโยชน์ คุณจำลอง เดชเดิม คุณกร สุทธไชยา คุณธวัชชัย ประกอบสุข คุณสมิง ส่งสุข คุณ ทองพูน ทองปาน คุณ เลิศ เดชเดิม คุณอัมพร ขันธหัตถ์ คุณ ประสิทธ์ กาศสนุก คุณเป็ด ขันอาสา (นาเวียง) “ กลุ่มคิดฮอดนาห่อม พ.ต.ท.ปรีชา ครองยุติ พ.ต.ท.แสงเพชร สานนท์ พ.ต.ท.ยุทธศาสตร์ จันเจือ พันตรีสิริพรชัย กองพันธ์เดชา ร.ท.คำแปลง สานนท์ จ.ส.อ.บัวกัน วงเวียน จ่าอากาศเอก วรุตม์ วงเวียน

**กำหนดการงาน ในวันเสาร์ 17 พ.ย.2561 เวลา 05.30น.ทีมวิ่งนักบุญ มาราธอน รวมพล ที่โรงเรียนคำเขื่อนแก้วเวลา 06.00 น ตั้งองกฐินที่วัดนาห่อม เวลา06.15 ทีมวิ่งมาราธอน เริ่มวิ่ง จาก อ.คำเขื่อนแก้ว จุดหมายวัดบ้านนาห่อม ระยะทาง 12 กม เวลา07.00 น ทีมนักปั่นจักรยาน จาก อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ จุดหมาย วัดนาห่อม ระยะทางประมาณ 80 กม   เวลา 13.00 ฟังเทศนาจากพระนักเทศน์ชื่อดัง พระมหาสมปอง

16.00 น แห่องค์กฐินรอบหมู่บ้าน 20.00 น มีมหรสพ (หมอลำชิ่ง) และวันอาทิตย์ที่ 18 พย.2561 เวลา09.00 ทอดกฐินสามัคคี