ธารน้ำใจหลั่งไหลช่วยเหลือนักเรียนปราณบุรีที่ประสบอุทกภัยจากพายุ “เซินติญ” 

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 4 ต.ค 61 พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (รอง.กอ.รมน.จ.ประจวบฯ)  เป็นประธานมอบสิ่งของช่วยเหลือเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ ระดับอนุบาลและชั้น ป.1 – ป.6 จำนวน 97 คนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโดยมีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและองค์ชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การช่วยเหลือประกอบด้วย รอง ผอ.รมน.จ.ประจวบฯประสานมอบโต๊ะอาหารพร้อมที่นั่งจำนวน 10 ชุด จากมูลนิธิพระราหู โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ จำนวน 6 ชุด และร้านจำรัสพลาสติก จำนวน 4 ชุด และถุงยังชีพจาก มูลนิธิพระราหู โครงการใจถึงใจ อีกจำนวน 10 ชุด

นายกิตติกรณ์ เทพอยู่อำนวย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ประจวบฯและคณะมอบชุดนักเรียนให้เด็กนักเรียนจำนวน 97 คนๆละ 3 ชุด รวม 291 ชุด นางวราภรณ์ สุขภาคกุล นายกกิ่งกาชาด อ.ปราณบุรีและคณะนำขนมจำนวน 3 กล่องใหญ่ มอบแก่เด็กนักเรียน นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดิน จ.ประจวบฯมอบเงินจำนวน 3,500 บาท เพื่อจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน (เส้นหมี่น้ำไก่) แก่เด็กนักเรียน คณะครูและเจ้าหน้าที่ที่ไปร่วมกิจกรรม

นางสาวกอบกุล มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ประจวบฯ นำช่างตัดผมไปบริการตัดผมให้แก่เด็กนักเรียนทั้งชาย-หญิง นางสาวอุษา ธีระวิทยเลิศ ประกันสังคม จ.ประจวบฯมอบตุ๊กตาเป็นของขวัญแก่เด็กนักเรียนจำนวน 10 ตัวพร้อมประสานขอรับกล้วยหอมจำนวนมากแจกให้กับเด็กนักเรียน มูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถานสามร้อยยอด มอบเส้นหมี่ไว้ประกอบอาหารให้เด็กนักเรียนทุกคนทาน ธกส.มอบข้าวสารและน้ำดื่มบรรจุขวด ร้านอาหารสุภาพชน 2 มอบขนม  ลูกฟุตบอล 5 ลูก ตัวต่อเลโก้ 1 กล่อง สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ภาคใต้ นำนมกล่อง จำนวน 5 ลัง มอบให้เด็กนักเรียนเพื่อบำรุงสุขภาพ โดยมี พ.ต.ท. ปิยพงษ์ ด้วงพูล ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือ

ทั้งนี้จากพายุดีเปรสชัน “เซินติญ” พัดผ่านประเทศไทย ระหว่างวันที่ 17 – 22 ก.ค.ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำป่าทะลักท่วมหลายจังหวัด โดยเฉพาะ ที่ อ.ปราณบุรี น้ำในเขื่อนได้ท่วมบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรได้รับความเสียหาย นักเรียนหลายคนไม่มีชุดนักเรียนใส่มาเรียน ทางโรงเรียนฯจึงได้ขอสนับสนุนชุดนักเรียนจากทาง  กอ.รมน.จังหวัด ประจวบฯ และ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ประจวบฯ เพื่อนำชุดนักเรียนและสิ่งของมามอบช่วยเหลือความเดือดร้อนในเบื้องต้น

** ทีมข่าว นาจานิวส์ หัวหิน รายงาน