ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล เปิดให้ประชาชนชมนิทรรศการ “สืบราชสันตติวงศ์วิพัฒน มหาวชิราลงกรณ” เฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง ร.10”

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 3 ต.ค.61 ที่ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า กระทรวงวัฒนธรรม และ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ “สืบราชสันตติวงศ์วิพัฒน  มหาวชิราลงกรณ” โดยมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม  2561 และเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราช เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและปวงชนชาวไทย

เนื้อหานิทรรศการประกอบด้วยพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่ทรงสืบสาน รักษาต่อยอดพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้า แบ่งเป็น 4 ภาค ได้แก่

ภาคแรก : บดินทรราชประวัติ แสดงพระราชประวัติ พระราชจริยาวัตร เมื่อครั้งทรงพระเยาว์

ภาคที่สอง : ขัตติยรัชชกรณีย์  แสดงพระราชกรณียกิจนานัปการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประเทศชาติและประชาชน มาแต่ครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

ภาคที่สาม : กตเวทีราชกตัญญุตา แสดงถึงพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ภาคที่สี่ : ราชวรากรกิตติคุณ แสดงถึงพระเกียรติคุณอันเป็นที่ประจักษ์ทั้งในพระราชอาณาจักรและแผ่ไพศาลไปยังนานาประเทศ มีสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา เหรียญ และรางวัล  เพื่อเทิดพระเกียรติในหลายสาขา

สำหรับนิทรรศการ “สืบราชสันตติวงศ์วิพัฒน มหาวชิราลงกรณ” จัดมาแล้ว ที่กรุงเทพมหานคร และ จ.เชียงใหม่  และที่ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 3-7 ต.ค.2561 เวลา 09.00-18.00 น. พร้อมกันนี้ ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ตามพระราชดำริ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้นำ ผลไม้ สินค้าแปรรูปมาจำหน่ายด้วย

** ทีมข่าว นาจานิวส์ หัวหิน รายงาน