นายอำเภอกบินทร์บุรี เป็นประธานเปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเขาไม้แก้ว ** ฉลองรัฐ ทองโบราณ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา “ นายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี เป็นประธานเปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านเขาไม้แก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว โดยมีนางวันทนา สวัสดิ์ภักดี พัฒนาการอำเภอ นายประยูร สมโภช ส.อบจ. ปราจีนบุรี เขตตำบลเขาไม้แก้ว

นายสมศักดิ์ กุลบุตร นายก อบต.เขาไม้แก้ว นายสมภพ ปราตรัย กำนันตำบลเขาไม้แก้ว รองนายก อบต.ปลัด อบต. เจ้าหน้าที่ อบต.เขาไม้แก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2,3,4,6,7,10,11 ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว ตลอดจนพี่น้องประชาชน ทุกหมู่บ้าน 11 หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 200 คน

มีกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งมีสินค้ามาจำหน่ายจากทุกหมู่บ้าน พืชสมุนไพรจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จากโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว จากศูนย์วิจัยสัตว์ปีก และศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์ ที่มาร่วมด้วยช่วยกัน

** ฉลองรัฐ ทองโบราณ รายงาน