เทศบาลหัวหินทำบุญครบรอบ 81 ปีและเปิดใช้อาคารจอดรถ 7 ชั้น

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 61 ที่สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สท. ครู ลูกจ้างและพนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมในพิธีบวงสรวงศาลพระพรหม เจ้าที่ ศาลตายายและศาลเจ้าแม่สายทอง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเทศบาลเมืองหัวหิน ครบรอบปีที่ 81 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี พร้อมทั้งได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนพนักงาน ลูกจ้าง ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหัวหิน ผอ.ททท.สำนักงานประจวบฯ ผอ.สำนักงานควบคุมประพฤติ จ.ประจวบฯ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน สมาคมโรตารี่หัวหิน สภ.หัวหิน  ประธานชุมชนและแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากร่วมในพิธีแสดงความยินดี พร้อมกันนี้นายกเทศมนตรีเมืองหัวหินได้แถลงผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองหัวหินและประชาสัมพันธ์การเปิดใช้อาคารจอดรถเทศบาลแห่งใหม่ 7 ชั้น ให้ประชาชนทราบด้วย

ในอดีตหัวหินเป็นพื้นที่ขึ้นตรงกับแขวงปราณบุรี จังหวัดปราณบุรี (หลังจากได้ย้ายศาลากลางจังหวัดไปที่ตำบลเกาะหลัก จึงได้เปลี่ยนเป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)บางช่วงสมัยแขวงเมืองปราณบุรีถูกยุบรวมกับเมืองเพชรบุรี หัวหินจึงถูกอยู่ในความดูแลของ จ.เพชรบุรี ภายหลังจึงได้มีการยกฐานะหัวหินขึ้นเป็นกิ่งอำเภอหัวหินขึ้นตรงกับอำเภอปราณบุรี และเป็นอำเภอหัวหิน จ.ประจวบฯ เมื่อ พ.ศ.2492 เทศบาลตำบลหัวหินจึงอยู่ในเขตพื้นที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

พ.ศ.2480 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลหัวหิน ดูแลพื้นที่ตำบลหัวหินและตำบลหนองแก กิ่ง อ.หัวหิน อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ เป็นเทศบาลตำบลหัวหิน มีพื้นที่รับผิดชอบ 72 ตารางกิโลเมตร ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลหัวหิน พ.ศ.2538 โดยขยายเขตเพิ่มเติมจากเดิม 72 ตารางกิโลเมตร เป็น 86.36 ตารางกิโลเมตร มาจนถึงปัจจุบันซึ่งขยายพื้นที่ลงไปในทะเล 500 เมตรด้วย ระยะแรกการจัดตั้งเทศบาลตำบลหัวหินมีราษฎรประมาณ 4,000 คน มีบ้านเรือนประมาณ 500 หลัง และมีรายได้ประมาณ 30,000-40,000 บาท และเมื่อพ.ศ.2492 กิ่งอำเภอหัวหินยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอหัวหิน และต่อมาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 ได้มีการประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลหัวหินเป็นเทศบาลเมืองหัวหิน

** ทีมข่าว นาจานิวส์ หัวหิน รายงาน