กลุ่มเหล็กสหวิริยา นำสื่อมวลชน เยี่ยมชม OTOP นวัตวิถี ของดีเมืองบางสะพาน ** ณัฐธภพ พันสาย รายงาน

แชร์ข่าวนี้

นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ นำคณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมพื้นที่โครงการผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีชุบสี ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และชุมชนต่างๆ ที่บริษัทฯ ร่วมให้การสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เช่นโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ หมู่บ้านห้วยเกรียบ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายวัชรินทร์ จันทร์เดช ผู้ใหญ่บ้านห้วยเกรียบ และสมาชิกกลุ่ม OTOP นวัตวิถี ให้การต้อนรับ โดยนำชิมอาหารเด็ดประจำพื้นถิ่น และไร่กาแฟ

นายวัชรินทร์ เปิดเผยว่า ได้นำผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง ปรุงอาหารต้อนรับนักท่องเที่ยวเช่น แกงคั่วทุเรียนเทศ ที่อร่อยมาก ชนิดที่ 2 แกงคั่วใบชะมวง รสชาติที่เข้มข้นไปทางใต้รสจัด และ ต้มข่าไก่บ้าน ส่วนขนมที่นักท่องเที่ยวชอบกินคือ ขนมหน่อไม้ ที่มีรสชาติอร่อย นอกจากนี้ยังมีกาแฟอินทรีย์ ที่ปลูกเอง คั่วเอง ขายเอง ส่วนเรื่องการท่องเที่ยวจะเป็นสวนเกษตรผสมผสาน ชมวิถีชีวิต ดูหัตถกรรมจักรสานหวายและไม้ไผ่ ไปเที่ยวชมน้ำตกไทรคู่ ที่สวยงาม โดยมีที่พักเป็นโฮมสเตย์ ในหมู่บ้าน 6 หลัง นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถติดต่อมา ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089 919 7836

หลังจากนั้นได้นำคณะสื่อมวลชนเดินทางไปที่ หมู่บ้านม้าร้อง ต.พงศ์ประศาสน์ เพื่อเรียนรู้ในเรื่องชุมชนเข้มแข็ง โดยมี นายประวิทย์ รัตนพงษ์ ผู้ใหญ่บ้านม้าร้อง ให้การต้อนรับ ชุนชนเข็มแข็งแห่งนี้ ได้มีการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชนที่คัดตัวแทน ชาวบ้านจากทุกกลุ่ม/ละ 2 คนมาร่วมกันตั้ง ออกแบบสร้างรัฐธรรมนูญชุมชน ดำเนินการทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน 10 ปี มีการประชุมสมาชิกสภา ฯ เดือนละ 1 ครั้ง การสร้างป่าชุมชน 50 ไร่ สระน้ำหมู่บ้าน 10 ไร่ สวนยางพารา 20 ไร่ นำรายได้เข้าหมู่บ้าน พร้อมจัดตั้งธนาคารต้นไม้จำนวน 13 แปลง ทำปุ๋ยหมักปีละ 200 ตัน.ใช้ในหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมี มีการออมเงิน การทำสินค้า OTOP เช่นไข่เค็มสมุนไพร เมี่ยงคำ พริกแกง เครื่องดื่ม และน้ำยาอเนกประสงค์ มีการแสดงศิลปะประเพณี ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวมีถ้ำม้าร้อง ซึ่งมีประวัติมานานตั้งแต่ในอดีต กับถ้ำน้ำลอด และมีโฮมสเตย์ในหมู่บ้าน โดยมีการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยสภาผู้นำชุมชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มเหล็กสหวิริยามาตั้งแต่ต้น

ต่อมาได้เดินทางไป ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองปากปิด บ้านฝ่ายท่า ต.พงศ์ประศาสน์ นั่งเรือชมระบบนิเวศพื้นที่ป่าชายเลนสองฝากฝั่งคลอง ที่สวยงาม ระยะทางประมาณ 2 กม. โดยมีป่าชายเลนที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติและมีป่าชายเลนที่ เครือสหวิริยา ฯ ร่วมกับชาวบ้านปลูกทดแทนในส่วนที่เสียหายไป จนถึงปากคลองที่ปิด โดยมีทรายธรรมชาติกั้นทะเลไว้ ปัจจุบันคลองปากปิดแห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถไปลงเรือท่องเที่ยวได้ทุกวัน โดยจะมีเรือหางยางของชาวบ้านรอให้การต้อนรับ หรือจะไปพลายเรือแคนนูเล่นไปตามลำคลองก็น่าสนุกยิ่งนัก

นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ ได้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มเหล็กสหวิริยา กับ สื่อมวลชน และร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนบางสะพาน ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำให้เกิดชุมชนเข้มแข็งมีการหมุนเวียนและกระจายรายได้มากขึ้น

ด้านนายพิสิษฐ์ รื่นเกษม ผู้แทนคณะสื่อมวลชน กล่าวว่า การที่สื่อมวลชนทั้ง วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เคเบิ้ลทีวี และข่าวเว็บไซต์ ได้เดินทางมาที่อำเภอบางสะพานในครั้งนี้ ได้รับรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจบางสะพาน ถึงแม้นปัจจุบัน เศรษฐกิจด้านพืชผลการเกษตรตกต่ำเป็นอย่างมาก แต่ที่อำเภอบางสะพาน ชาวบ้านในพื้นที่ยังมีรายได้ จากการเป็นพนักงานของอุตสาหกรรมโรงงานของเครือสหวิริยาที่มีอยู่กว่าหมื่นคน ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำลงไปไม่มากนัก นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ หมู่บ้าน OTOP ในพื้นที่บางสะพานที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือสหวิริยา ฯ ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และสามารถสร้างฐานเศรษฐกิจ ในชุมชนได้เป็นอย่างดี

** ณัฐธภพ พันสาย รายงาน