ปราจีนบุรี พัฒนาชุมชนผลักดัน 4 หมู่บ้านรอบเขาใหญ่ นำร่องหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน ( มีคลิป )

แชร์ข่าวนี้

เมื่อเวลา 16.00 น วันที่ 28 กันยายน 2561 ที่ลานอเนกประสงค์หน้าห้างโลตัส ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองจังหวัดปราจีนบุรี “ นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดงาน “ เสน่ห์ที่ต้องชิม ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี เมืองปราจีน ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของอำเภอเมืองปราจีนบุรี โดยมีนายปรีชดา วาสประเสริฐสุข พัฒนาการอำเภอเมืองปราจีนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน

สำหรับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีวัตถุประสงค์หลักคือ การสร้างรายได้มาสู่ประชาชนในชุมชน ด้วยวิธีพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความพร้อม การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาดเรียนร้อย สวยงาน การพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพเป็นที่น่าสนใจแก่ผู้มาเยี่ยมชม  ใช้เสน่ห์ใช้ความเป็นตัวของตัวตนของชุมชน ทั้งเรื่องศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมมาเป็นจุดขาย รวมถึงการทำการตรลาดเพื่อเผยแพร่สิ่งที่มีอยู่ในชุมชนให้แพร่กระจายออกไปทุกช่องทาง ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และมีรายได้เพิ่มขึ้น

พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปราจีนบุรี ได้จัดโครงการดังกล่าวโดยมีพื้นที่ เป้าหมาย 3 ตำบล 4 หมู่บ้าน ซึ่งประกอบด้วย บ้านหนองขนาก หมู่ที่ 7 ตำบลดงขี้เหล็ก หมู่บ้านหนองปื๊ด หมู่ที่ 11 ตำบลดงขี้เหล็ก หมู่บ้านหัวเขา ตำบลบ้านพระ บ้านหัวบุ่ง หมู่ที่ 18 ตำบลเนินหอม สำหรับหมู่บ้านหัวบุ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับแหล่งมรดกโลกเขาใหญ่พญาเย็น ที่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติของจังหวัดปราจีนบุรีอีกด้วย

ซึ่งงานนี้ได้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยมีประชาชนและหน่วยงานจากองค์กรต่างๆ ที่ให้สนใจและเข้าชมงานเป็นจำนวนมากจากการประสานงานของ คุณบุษบงก์ ชาวกัณหา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากิจกรรมภาคพลเมืองจังหวัดปราจีนบุรี

** ทีมข่าวกองบรรณาธิการ รายงาน