รอง ผบช.น. เป็นประธานเปิดการอบรมข้าราชการตำรวจทำหน้าที่อนุศาสนาจารย์ประจำหน่วย รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 ** จรัส พิบูลย์ปุญญโชติ / รายงาน

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.61 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมข้าราชการตำรวจทำหน้าที่อนุศาสนาจารย์ประจำหน่วย รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561

เพื่อให้ข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่อนุศาสนา จารย์ประจำหน่วยมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการด้านพิธีการ ศาสนพิธี หรือการจัดพิธีกรรมทางศาสนาในโอกาสต่าง ๆ ให้ถูกต้องโดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 190 นาย ระยะเวลาการอบรมระหว่างวันที่  25 – 26 ก.ย.61 โดยมี พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.น. และ รอง ผบก.ในสังกัด บช.น. เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่

** จรัส พิบูลย์ปุญญโชติ / รายงาน