พะเยา เข้าวัดทำบุญวัน “สิบสองเป็ง” (ประเพณีปล่อยผี ปล่อยเปรต) / มีคลิป ** ปัณณวิชญ์ อยู่ดี รายงาน

แชร์ข่าวนี้

ความเชื่อของไทยเราก็มีวันปล่อยผีมาช้านาน ไม่เฉพาะต่างชาติเท่านั้น อย่างทางภาคเหนือช่วงนี้ถือว่าเป็นวันปล่อยผีประเพณี 12 เป็ง ประเพณีอุทิศหาผู้ตาย เรียกว่า “สิบสองเป็งล้านนา” ประชาชนในล้านนาไทยนิยมทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษของตน คือ พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว

วันที่ 24 ก.ย. 61  ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ร่วมกันเข้าวัดทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศล เนื่องในวัน 12 เป็ง วันพระใหญ่ หรือวัน  ปล่อย เปรตพลี ตามความเชื่อของชาวล้านนาโดยมีการทำบุญตักบาตรพระกวดน้ำอุทิศส่วนกุศล และฟังเทศน์ฟังธรรม เพื่อความเป็นศิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว

วัน 12  เป็ง  วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 10 ใต้เดือน 12 เหนือ 12 เพลงหรือประเพณีเดือนสิบสอง เป็ง หมายถึง การทำบุญในวันเพ็ญเดือนสิบสอง ของชาวไทยล้านนา หากจะนับเดือนของ ภาคกลาง ก็ตรงกับเดือน  10 เพ็ญหรือเดือน 10 ขึ้น 15 ค่ำความจริงเรื่องนี้ชาวไทยทุกภาคก็มีประเพณีทำบุญ ความหมายลักษณะนี้เหมือนกัน แต่อาจจะเรียกชื่อต่างกันเช่นภาคใต้ชื่อประเพณีชิงเปรต วัตถุประสงค์คือการทำบุญอุทิศ ให้กับ พี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นมีความเชื่อว่า ญาติพี่น้อง หรือ  บรรพบุรุษ จะมารับ ส่วนบุญส่วนกุศล ที่ลูกหลานญาติพี่น้อง ได้ทำบุญไปให้ คนล้านนาเชื่อว่าวันนี้เป็นวันที่ยมบาลปล่อยเปรตปล่อยผีออกจากนรก ที่ไม่เคยได้รับส่วนบุญกุศล ประเพณีนี้เรียกกันในแต่ละท้องถิ่นก็มีชื่อแตกต่างกันไป บางจังหวัดในล้านนาเรียกประเพณีอุทิศหาผีตายบ้าง เรียกประเวณีเดือนสิบสองบ้าง เรียกประเวณีปล่อยผีปล่อยเปรต ตรงกับของภาคกลางว่า “ตรุษสารท”

ความเชื่อของไทยเราก็มีวันปล่อยผีมาช้านาน ไม่เฉพาะต่างชาติเท่านั้น อย่างทางภาคเหนือช่วงนี้ถือว่าเป็นวันปล่อยผีประเพณี 12 เป็ง ประเพณีอุทิศหาผู้ตาย เรียกว่า “สิบสองเป็งล้านนา” ประชาชนในล้านนาไทยนิยมทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษของตน คือ พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว

วันที่ 24 ก.ย. 61  ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ร่วมกันเข้าวัดทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศล เนื่องในวัน 12 เป็ง วันพระใหญ่ หรือวัน  ปล่อย เปรตพลี ตามความเชื่อของชาวล้านนาโดยมีการทำบุญตักบาตรพระกวดน้ำอุทิศส่วนกุศล และฟังเทศน์ฟังธรรม เพื่อความเป็นศิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว

วัน 12  เป็ง  วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 10 ใต้เดือน 12 เหนือ 12 เพลงหรือประเพณีเดือนสิบสอง เป็ง หมายถึง การทำบุญในวันเพ็ญเดือนสิบสอง ของชาวไทยล้านนา หากจะนับเดือนของ ภาคกลาง ก็ตรงกับเดือน  10 เพ็ญหรือเดือน 10 ขึ้น 15 ค่ำความจริงเรื่องนี้ชาวไทยทุกภาคก็มีประเพณีทำบุญ ความหมายลักษณะนี้เหมือนกัน แต่อาจจะเรียกชื่อต่างกันเช่นภาคใต้ชื่อประเพณีชิงเปรต วัตถุประสงค์คือการทำบุญอุทิศ ให้กับ พี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นมีความเชื่อว่า ญาติพี่น้อง หรือ  บรรพบุรุษ จะมารับ ส่วนบุญส่วนกุศล ที่ลูกหลานญาติพี่น้อง ได้ทำบุญไปให้ คนล้านนาเชื่อว่าวันนี้เป็นวันที่ยมบาลปล่อยเปรตปล่อยผีออกจากนรก ที่ไม่เคยได้รับส่วนบุญกุศล ประเพณีนี้เรียกกันในแต่ละท้องถิ่นก็มีชื่อแตกต่างกันไป บางจังหวัดในล้านนาเรียกประเพณีอุทิศหาผีตายบ้าง เรียกประเวณีเดือนสิบสองบ้าง เรียกประเวณีปล่อยผีปล่อยเปรต ตรงกับของภาคกลางว่า “ตรุษสารท”

** ปัณณวิชญ์ อยู่ดี รายงาน