พุทธศาสนิกชนอำเภอเบตงร่วมทำบุญสารทเดือนสิบ “บุญแรก” หรือวันรับตา-ยาย เป็นจำนวนมาก ** โยธิน  ประชามติรัฐ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

วันที่25 กันายน 2561 ณ วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง บรรยากาศวันทำบุญสารทเดือนสิบ ซึ่งเป็นบุญแรกเป็นไปอย่างคึกคัก พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ต่างเดินทางเข้าวัดทำบุญ  ฟังธรรม ไหว้พระ พร้อมนำสำรับกับข้าว ดอกไม้ ธูปเทียน ผลไม้และขนมที่ใช้ในวันทำบุญสารทเดือนสิบเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว

สำหรับประเพณีวันสารทไทยหรือวันสารทเดือนสิบเป็นประเพณีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งจะมีการทำบุญ 2 ครั้ง ครั้งแรก  วันแรม  1 ค่ำ  เดือน 10 เรียกว่า  บุญแรกหรือวันรับตา-ยาย และครั้งที่สอง วันแรม  15  ค่ำ เดือน 10 เรียกว่า บุญหลังหรือวันส่งตา-ยาย  ซึ่งการทำบุญทั้งสองครั้งนี้เป็นการทำบุญที่แสดงถึงความกตัญญูต่อบุพการีและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วโดยอุทิศส่วนกุศลไปให้วิญญาณของบรรพบุรุษที่ตกอยู่ในเปรตภูมิเป็นคติของศาสนาพราหมณ์ที่ผสมในประเพณีของพุทธศาสนา

สำหรับขนมเดือนสิบจัดขึ้นโดยเฉพาะใช้ในโอกาสทำบุญเดือนสิบที่จำเป็นมี  5  อย่าง คือ ขนมลา เป็นสัญลักษณ์แทนเสื้อผ้า  เครื่องนุ่งห่ม , ขนมพอง  เป็นสัญลักษณ์แทนแพ  สำหรับญาติผู้ล่วงลับใช้เดินทาง , ขนมกง ( ขนมไข่ปลา )  เป็นสัญลักษณ์แทนเครื่องประดับ , ขนมเจาะรู หรือขนมเจาะหู หรือขนมเบซำ  เป็นสัญลักษณ์แทนเงินสำหรับใช้จ่ายและขนมบ้า  เป็นสัญลักษณ์แทนสะบ้า  สำหรับใช้เล่นสะบ้าในวันสงกรานต์

** ภาพข่าว  โยธิน  ประชามติรัฐ  อ.เบตง  จ.ยะลา