วัดห้วยมงคลจัดทำบุญ “สลากภัต” สืบสานประเพณีโบราณ

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 23 กันยายน 61 ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดห้วยมงคล ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์  พระครูปภัสสรวรพินิจ (พระอาจารย์ไพโรจน์) เจ้าอาวาสวัดห้วยมงคล  เจ้าคณะตำบลทับใต้ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์งานทำบุญประเพณีสลากภัตที่ทางวัดจัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่โบราณและเป็นการอุทิศบุญส่วนกุศลให้บรรพบุรุษญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมเป็นเจ้าภาพทั้งสิ้น 47 หาบ ถวายสลากภัตแด่พระสงฆ์รวม 5 วัด จำนวน 25 รูป จากพื้นที่ใกล้เคียง

สำหรับประเพณี “สลากภัต” หรือทางภาคเหนือเรียว่า  ตานก๋วยฉลาก ทางภาคอีสานเรียก บุญข้าวสาก เป็นการถวายทานโดยไม่เจาะจงผู้รับซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายน-ตุลาคม โดยญาติโยมจะนำของมาถวายจัดมาเป็นรูปแบบหาบใส่ชะลอม ประกอบไปด้วย อาหารคาวหวาน ผลไม้ ของใช้ชีวิตประจำวันและปัจจัยใส่ซองเสียบยอดไม้ไผ่ปักไว้ในหาบ จากนั้นก็จะนำเบอร์ไปติดที่หาบเพื่อให้พระสงฆ์ได้ทำการจับเบอร์ด้วยหลักอุปโลกกรรม คือของที่ถวายในหาบนั้นแตกต่างกันมีทั้งของมากและของน้อยแล้วแต่เจ้าภาพที่จัดกันมา หากพระสงฆ์รูปหนึ่งรูปใดจับได้เบอร์ใดตรงกับหาบนั้นทางเจ้าภาพก็จะแบกหาบๆนั้นไปถวาย ซึ่งการทำบุญสลากภัตในพระพุทธศาสนาเป็นประเพณีสืบทอดมาแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน

** ทีมข่าว นาจานิวส์ หัวหิน รายงาน