อุบลราชธานี  เลขาฯ สมาพันธ์รัฐวิสาหกิจ จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2561

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ที่ บริเวณหัวจักรรถไฟ สถานีรถไฟอุบลราชธานี นายสำเริง นากระโทก เลขาธิการสมาพันธ์รัฐวิสาหกิจ สาขา อุบลราชธานี นำเจ้าหน้าที่ พนักงานในสังกัดเข้าร่วมกันทำพิธี ตามโครงการการจัดงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2561

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะ(พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย) โดยได้ทำพิธีบวงสรวง วางพานพุ่ม ต่อพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.5) และเพื่อให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพได้เห็นความสำคัญและรำลึกถึงคุณูปการของรัฐวิสาหกิจที่อยู่กับชุมชน ซึ่งในปัจจุบันนี้ รัฐวิสาหกิจได้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติ

ดังนั้น ภารกิจของรัฐวิสาหกิจจึงมีความผูกพันใกล้ชิดกับประชาชนคนไทย ตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน โดยรัฐบาลได้มีการกำหนดให้ ทุกวันที่ 20 เดือนกันยายน ของทุกปี ให้เป็นวันรัฐวิสาหกิจไทย โดยไม่ถือเป็นวันหยุด จะได้เป็นการสืบสานภารกิจของรัฐวิสาหกิจให้ดำรงอยู่ เป็นประโยชน์ผาสุกแก่ประเทชาติและประชาชนสืบต่อไป

**  กิตติศักดิ์ ประดับศรี.  รายงาน