กระบี่ ประมงจังหวัด  เตือนผู้ครอบครองแหวนหัวกระเบนท้องน้ำ ให้แจ้งภายในวันที่ 29 พ.ย.นี้ หากไม่แจ้งมีโทษปรับ 40,000 บาท ( มีคลิป ) ** ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

แชร์ข่าวนี้

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ แจ้งให้ ผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองให้นำรูปภาพหรือของจริง ประกอบด้วยแหวนหัวกระเบนท้องน้ำที่มีขายทั่วไป เป็นส่วนหนามบนหัวปลาโรนิน ซึ่งปัจจุบันถูกประกาศ เป็นสัตว์คุ้มครองแล้ว เริ่มวันที่ 30 พ.ย.นี้จะถูกจับปรับ 40,000 บาท หากไม่มีหนังสือการครอบครอง  โดยเปิดรับแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.-29 พ.ย.นี้    โดยให้นำเอกสารหลักฐาน คือบัตรประจำตัวประชาขนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ทะเบียนบ้าน ซากผลิตภัณฑ์หรือภาพถ่ายซากหรือผลิตภัณฑ์สัตว์สงวนที่ประสงค์จดแจ้ง  ได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

นายแสน ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า ตามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกประกาศกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยเป็นพันธุ์สัตว์น้ำอีก 12 ชนิด ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองท้ายกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองพ.ศ.2546 ได้แก่ ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง ,ปลากระเบนปีศาจครีบสั้น ,ปลากระเบนปีศาจแคระ,ปลากระเบนปีศาจหางหนาม ,ปลากระเบนแมนต้าแนวปะการัง ปลากระเบนแมนต้ายักษ์ ปลากระเบนราหูน้ำจืด หรือปลากระเบนเจ้าพระยา, ปลาโรนิน หรือปลากระเบนท้องน้ำ, ปลาฉนากเขียว  ปลาฉนากปากแหลม ,ปลาฉนากฟันเล็ก ,และปลาฉนากยักษ์ , ซึ่งปกติสัตว์ป่าและสัตว์น้ำที่ได้รับการคุ้มครองนั้น เป็นสัตว์ที่ห้ามทำการเพาะพันธุ์ เว้นบางสายพันธุ์เท่านั้นที่ทำการเพาะพันธุ์ได้ ซึ่งสัตว์น้ำตามกฏกระทรวงฉบับนี้มี ปลากระเบนราหูน้ำจืด หรือปลากระเบนเจ้าพระยา ที่อนุญาตให้ประชาชนเพาะพันธุ์ได้ ตามกฎกระทรวง กำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้  ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561….

** ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน