นักเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า เจ๋ง คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานภาษาอังกฤษระดับประเทศ

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 20 ก.ย.61 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบหมายให้เทศบาลนครภูเก็ตรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการและการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระหว่างวันที่ 9 -11 กันยายนที่ผ่าน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนโดยทั่วไปได้ทราบ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการศึกษาและมุ่งเน้นการรวมพลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ กิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันทักษะทางการวิชาการและการแสดงผลงานทางวิชาการด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โดยเทศบาลเมืองหัวหินได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคกลางเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จำนวน 9 กิจกรรม ผลปรากฏว่า ด.ช.สรรเพชญ อินทเสม  ด.ช.อนุรักษ์ หนูเทียน และ ด.ญ.นภัสสร เชื่อมอญยาว นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า สังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดโครงงานภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยมีคุณครูวุฒิกร ปราชญ์เปรื่อง และคุณครูทิพยาภรณ์ พิมพ์โพธิ์กลาง เป็นผู้ฝึกซ้อม สร้างความดีใจให้กับคณะครูและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก

** ทีมข่าว นาจานิวส์ หัวหิน รายงาน