ประจวบคีรีขันธ์  เตรียมการรับเสด็จ “สมเด็จพระเทพฯ” ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง ร.10”  ที่ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 20 ก.ย.61 นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า พล.ต.กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร ราชองครักษ์ประจำ กรมราชองครักษ์ สำนักพระราชวัง ได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล ในการเตรียมพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “สืบราชสันตติวงศ์วิพัฒน มหาวชิราลงกรณ”

ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวง รัชกาลที่ 10 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา ของมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และกระทรวงวัฒนธรรม ที่ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล อ.หัวหิน ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ทั้งนี้ จ.ประจวบฯ ขอเรียนเชิญทุกส่วนราชการ หน่วยงาน พ่อค้าและพสกนิกรร่วมรับเสด็จฯโดยพร้อมเพรียงกันในวันและเวลาดังกล่าว

** ทีมข่าว นาจานิวส์ หัวหิน รายงาน