โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 61  เวลา 09.00 น. นางมลัยรัก  ทองผา  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน หรือกีฬาสี โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร  ณ สนามโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร  อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก  โดยก่อนพิธีเปิดการแข่งขัน นักกีฬาและนักเรียนคณะกลุ่มสีต่าง ๆ ได้จัดให้มีการเดินขบวนพาเหรด –ดรัมเมเยอร์-ขบวนแฟนซี ไปตามถนน ก่อนเข้าสู่สนามกีฬาโรงเรียน  พร้อมกับ จัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรดสวยงาม

นางมลัยรัก  ทองผา   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย นักเรียน พัฒนาทักษะความสามารถทางด้านกีฬาและกรีฑาของนักเรียน คัดเลือกนักกีฬา กรีฑา ที่มีความสามารถในแต่ละประเภท เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนเพื่อสร้างความรัก สามัคคีในหมู่คณะของนักกีฬา และสร้างความตระหนักให้นักกีฬามีระเบียบวินัย เคารพกติกา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย.

** ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร