เปิดใหญ่งานสมัชชาระดับชาติ โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย ที่อุทยานราชภักดิ์

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 7 ก.ย.61 ที่อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พลโท พิบูลย์ มณีโชติ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานเปิดงานสมัชชาระดับชาติ โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย : เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่มีผลงานเป็น The Best practice

มี พันเอก กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวธัชมาส พิภักดิ์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ผู้แทนผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ ผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ชมรมต่างๆ ตัวแทนสถานศึกษา 5 ภาค และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากให้การต้อนรับ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี จัดงานสมัชชาระดับชาติ ตามโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย : เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และคัดเลือกผลงานที่เป็น The Best practice ระดับประเทศรวมถึงเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามแนวทางของศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน สืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมีสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาทั้ง 5 ภาค จำนวน 26 แห่ง เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้

ภายในงานมีกิจกรรมมากมายเช่นการแสดงผลงานของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 26 ศูนย์  การจำหน่ายสินค้า otop ระดับ 5 ดาวและตลาดประชารัฐในพื้นที่ จ.ประจวบฯ, การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น,การแสดงดนตรีของนักเรียนนักศึกษา, การสาธิตภูมิปัญญาชาวบ้านและอื่นๆอีกมากมาย ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าชมได้ฟรีจนถึงวันที่ 8 ก.ย.นี้

** ทีมข่าว นาจานิวส์ หัวหิน รายงาน