สระบุรี   อัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐานอาคารศูนย์ราชการแห่งใหม่จังหวัดสระบุรี ( มีคลิป )** ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 6 ก.ย.61 เวลา 15.39 น.นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐานอาคารศูนย์ราชการแห่งใหม่จังหวัดสระบุรี นำส่วนราชการ ภาคเอกชน พร้อมด้วยนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการสระบุรีคนใหม่ ที่จะเดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในวันที่ 1 ต.ค.61 ได้เดินทางมาจาก จ.อุทัยธานี และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐานอาคารศูนย์ราชการแห่งใหม่จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ศูนย์ราชการแห่งใหม่จังหวัดสระบุรี ได้วางศิลาฤกษ์และดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 6 ก.ย.2559 โดยมีนายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเดินทางมาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์

เดิมศาลากลางจังหวัดสระบุรีตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ชั้น ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2512 และมีการต่อเติมอาคารเมื่อปี พ.ศ.2547  ขณะนี้อาคารทำการมีสภาพชำรุดทรุดโทรมและพื้นที่ภายในอาคารมีไม่เพียงพอ สำหรับรองรับส่วนราชการต่างๆ สถานที่คับแคบ ไม่สะดวกต่อการให้บริการประชาชน

โดยจังหวัดสระบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 598,500,000  บาท ประกอบไปด้วยอาคารศาลากลางทรงจัตุรมุข 4 ชั้น เนื้อที่รวม16,000 ตารางเมตร มีส่วนราชการเดิมและส่วนราชการภายนอกย้ายเข้าไปร่วมปฏิบัติงานจำนวนประมาณ 34 หน่วยงาน หอประชุม 1 อาคาร จุคนประมาณ 1,000 คน อาคารจอดรถ 6 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และโรงอาหาร 1 อาคาร

ซึ่งสามารถรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างเพียงพอ  บนเนื้อที่ 53 ไร่ 49 ตารางวา โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2559 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 15  มีนาคม 2562  จากผลการดำเนินงานในปัจจุบันภายในเดือนกันยายนนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ก่อนแผนงาน และการก่อสร้างแล้วเสร็จก็ถือเป็นความภาคภูมิใจของข้าราชการและประชาชนจังหวัดสระบุรี ที่อยากให้มีศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ที่สง่างามและเป็นเอกลักษณ์แก่จังหวัดสระบุรีด้วย

สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกเส้นทางหลักจะสร้างถนนและสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำคลองเพรียว เพื่อที่จะเข้าไปสู่ศูนย์ราชการแห่งใหม่ มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับถนนทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 ผ่าน ส่วนราชการใกล้เคียงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องการจราจร ออกแบบเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงมีคานรูปตัวไอ ความยาวประมาณ 650 เมตร ความกว้าง 19 เมตร โดยจะใช้งบประมาณการก่อสร้างเบื้องต้นประเมินไว้ประมาณ 280 ล้านบาท มีแผนการก่อสร้างประมาณ 2 ปี และถนนสายนี้จะกลายเป็น Land Mark แห่งใหม่ของจังหวัดสระบุรีอีกด้วย และในอนาคตจังหวัดสระบุรีมีนโยบายร่วมกับกรมชลประทานที่จะพัฒนาพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำเพื่อเป็นสวนสาธารณะสวนสุขภาพ เป็นแหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิว เพื่อให้เป็นสถานที่สันทนาการของพี่น้องประชาชนอีกด้วย

** ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ จังหวัดสระบุรี รายงาน