มะพร้าวราคาตกต่ำ เกษตรกรต้องปลูกพืชผสมผสานในสวน เพื่อให้มีรายได้เพิ่ม ( มีคลิป ) ** เจริญ อาจประดิษฐ์ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

ที่บ้าน นายประเสริฐ ยุวกาฬกุล บ้านเลขที่ 16 ม.4 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  ได้มีการปลูกพืชผสมผสาน หลากหลายชนิด ในสวนมะพร้าว เพื่อให้มีรายได้เพิ่มหลังจากราคามะพร้าวตกต่ำอย่างหนัก ในสวนเหลือเพียงลูกละ 3 บาทเท่านั้น   โดยมีการปลูก ผักเหลียง ผักหวาน ผักชะอม พริก สมุนไพร หลากหลายชนิด โดยไม่ใช้สารเคมี เพื่อให้พืชผักปลอดสารพิษ สามารถบริโภคในครัวเรือน ในส่วนที่เหลือ นำไปจำหน่ายที่โรงพยาบาลบางสะพาน นอกจากนี้ยังมี แม่ค้า ประชาชน มาขอซื้อ ถึงบ้านทุกวัน สามารถสร้างรายได้ ดีกว่าการปลูกพืชเชิงเดี่ยว

นอกจากนี้ยังได้  ปลูกกล้วย ไผ่หวาน ส้มโอ ลองกอง ไว้ภายในสวน  ด้านปศุสัตว์ได้มีการ เลี้ยงวัวเนื้อ เพื่อ ให้ช่วยกำจัดวัชพืช โดยไม่ต้องตัดหญ้าเอง และเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ไว้จำนวน 300 ตัว  โดยตัดหญ้าแล้วนำไปป่นให้ละเอียด ผสมกับรำข้าวให้ไก่กินเป็นอาหาร และเปิดเพลงให้ไก่ฟังตลอดทั้งวัน เพื่อให้ไก่มีสุขภาพดี ทำให้แต่ละวันได้ไข่ไก่เป็นจำนวนมาก  ส่วนด้านประมง ได้มีการเลี้ยงปลาดุก ปลานิล และหอยขม ไว้ในบ่อ  โดยตัดทางมะพร้าว ให้หอยขมกินเป็นอาหาร นอกจากนี้ยังได้ ใช้พื้นที่ว่างส่วนหนึ่งปลูกข้าวไร่ และข้าวไรซ์เบอรี่  ปลอดสารพิษ แล้วนำมาสี ใส่ถุงละ 1 กิโลกรัม เพื่อจำหน่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่และประชาชนทั่วไป

นายประเสริฐ เล่าว่า มะพร้าวมีราคาตกต่ำมาก ตนเองจึง ได้รับคำแนะนำ ให้ปลูกพืช ผสมผสานแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ปัจจุบันภายในสวน มะพร้าว มีต้นผักกูด ผักเหลียง ผักหวาน ผักชะอม อย่างละ 1 พันต้น  โดยใช้ปุ๋ย จากมูลสัตว์ ที่เลี้ยงไว้

ด้านนายวิจิตร คงสงค์ เกษตรอำเภอบางสะพาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เร่งส่งเสริมให้เกษตรกรเอาที่ดินมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด โดยให้มีการปลูกพืชที่บริโภคได้ เพื่อจะได้ไม่มีความเดือดร้อนในเรื่องของรายได้มากนัก สามารถจะบริโภคได้ ที่เหลือแจกจ่าย หรือนำไปขายได้

** เจริญ อาจประดิษฐ์ รายงาน