ประจวบ-เสริมศักยภาพ อส.ฝึกภาษาพม่าเพิ่มความเข้มแข็งชายแดนสิงขร /: เอกภพ วงษ์ประเสริฐ (นักข่าวบ้านนอก) รายงาน

แชร์ข่าวนี้

เวลา 10.00 น.วันที่ 28 ส.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อส.) อ.เมือง จ.ประจวบฯ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาเมียนมา ให้กับเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน (อส.) ตามโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานประสานงานกับประเทศเพื่อบ้าน(เมียนมา) โดยมีนายสมเกียรติ เอ่าจี่มิด อาจารย์สอนพิเศษของมหาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอนถ่ายทอดองค์ความรู้ในระหว่างวันที่ 27-31 ส.ค.61 โดยมีเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน (อส.)จังหวัด และ อส.อำเภอทั้ง 8 อำเภอ รวมถึงผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 40  คน

โดยสืบเนื่องมาจากพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่แนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน(เมียนมา) และเป็นจุดผ่อนปรนพิเศษทางการค้าด่านสิงขร ซึ่งเป็นเส้นทางเข้า-ออก ข้ามแดนระหว่างกัน อยู่บริเวณคุ้มไร่เครา หมู่ที่ 6 บ้านด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ โดยช่องทางสายนี้ทุกๆวันจะมีประชาชนชาวบ้านมูด่องและนักท่องเที่ยวชาวเมียนมาใช้เป็นเส้นทางเข้า-ออก เพื่อเข้ามาท่องเที่ยว ซื้อสินค้า และรับจ้างทำงาน ที่บริเวณตลาดชายแดน และตลาดในตัวเมืองประจวบฯจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยและประเทศเมียนมาได้มีการสานสัมพันธ์เป็นเมืองพี่เมืองน้อง และทำการค้าระหว่างกัน อีกทั้ง  ทั้งสองประเทศยังอยู่ในกลุ่มประชาคมอาเซียนอีกด้วย ภาษาเมียนมาจึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ

นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานกล่าวว่า การเปิดหลักสูตรการอบรมภาษาเมียนมาในวันนี้ ก็เพื่อต้องการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาให้กับ เจ้าหน้าที่ อส.และผู้สนใจ เนื่องจากพื้นที่จังหวัดประจวบมีเขตติดต่อกับประเทศพม่าทั้ง 8 อำเภอ มีการติดต่อค้าขายระหว่างกัน มีการเดินทางเข้า-ออกบริเวณชายแดนด่านสิงขร มีการเชื่อมความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่เมืองน้อง รวมถึงมีการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวระหว่างกัน ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์กับคนไทย สามารถนำภาษาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยในการจัดอบรมแต่ละครั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ของบประมาณจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และงบประมาณของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อใช้ในการจัดฝึกภาษา ส่วนผู้ที่สนใจสามารถมาสมัครและยื่นความประสงค์ได้ที่สำนักงานปกครองจังหวัดประจวบฯ เมื่อได้ครบตามจำนวนที่ต้องการทางจังหวัดประจวบฯก็จะดำเนินการจัดการฝึกอบรมให้

** ภาพ/ข่าว: เอกภพ วงษ์ประเสริฐ (นักข่าวบ้านนอก) รายงาน