ม.ศรีปทุมขอนแก่น ร่วมการบินไทยเปิดหลักสูตรติวเข้มก่อนเป็นแอร์-สจ๊วต

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

เติมเต็มไฟฝันหนุ่มสาวที่อยากเป็นแอร์-สจ๊วตและนักบิน ม.ศรีปทุมขอนแก่นร่วม บ.ไทย ไฟลท์ เทรนนิ่งฯเปิดหลักสูตรติวเข้มก่อนเข้าสู่อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนักบิน เผยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวใน ภาคอีสานที่มีความพร้อมผลิตบุคคลากรป้อนอุตสาหกรรมการบิน

เมื่อเร็วๆ นี้ที่ห้องฟ้ามุ่ย โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออคิด ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น กับบริษัทไทย ไฟลท์ เทรนนิ่ง จำกัด(มหาชนฝ) ภายใต้การกำกับของบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน)ในโครงการพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เส้นทางอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและอาชีพนักบิน

โดยมี เรืออากาศโท กัปตันอิทธิพล เจริญสุข กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยไฟลท์ เทรนนิ่งฯ และ นายนนท์ฉัตร วีรานุวัตติ์ ประธานโครงการพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เส้นทางอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและอาชีพนักบิน พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี

เรืออากาศโท กัปตันอิทธิพล เจริญสุข กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยไฟลท์ เทรนนิ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการลงนามความร่วมมือในโครงการพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เส้นทางอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและอาชีพนักบิน มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและความรู้เบื้องต้นด้านธุรกิจการบิน เป็นการแนะนำแนวทางการเตรียมตัวสมัครเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความพร้อมและความมั่นใจในการเข้าสู่เส้นทางการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

“วิทยากรหลักสูตรอบรมล้วนเป็นคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจากบริษัทการบินไทย ใช้เวลาอบรมทั้งหมด 4 สัปดาห์ โดยหลักสูตรแรกที่เปิด เริ่มต้นในวันที่ 25 สิงหาคมนี้ และสิ้นสุดการอบรมในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม”เรืออากาศโท กัปตันอิทธิพลกล่าวและว่า

ในอนาคตอันใกล้นี้ มหาลัยศรีปทุม ขอนแก่น และบริษัท Thai Flight Training  จะมีโครงการดีๆช่วยพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพในอุตสาหกรรมการบินการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจการบินในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติต่อไป

ด้าน ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น กล่าวเสริมว่า  ณ ขณะนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น  เป็นมหาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทไทย ไฟลท์ เทรนนิ่ง จำกัด ภายใต้การกำกับของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน   ร่วมกันทำหลักสูตรระดับปริญญาตรีในเรื่องของธุรกิจการบิน ซึ่งได้เปิดสอนหลักสูตรนี้เข้าสู่ปีที่ 19 แล้ว ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่นจึงมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้านนี้มาก

“ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่า การเติบโตของธุรกิจการบินของไทยและระดับนานาชาตินั้นมีการขยายตัวเป็นอย่างมาก นับวันปริมาณผู้ใช้บริการเครื่องบินเพื่อเดินทางเพิ่มมากขึ้น เพราะสะดวกรวดเร็วและราคาก็ไม่สูงมากเหมือนแต่ก่อน”ผศ.ดร.จรรยากล่าว

นั่นหมายความว่า ความต้องการบุคลากรโดยภาพรวมระดับนานาชาติที่มีความสามารถในอุตสาหกรรมนี้มีเพิ่มมากขึ้นตาม  ทั้งกลุ่มนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ในส่วนของประเทศไทยเอง แต่ละปี จะมีการรับสมัครหลายพันคน ซึ่งคนรุ่นใหม่จำนวนมากก็มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นพนักงานต้อนรับบน เครื่องบินหรืออยากเป็นนักบิน ซึ่ง มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะตอบสนองความต้องการดังกล่าวของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ธุรกิจการบิน

นายวงศ์วริศ   เหลืองอุดมชัย อายุ 24 ปี บัณฑิตด้านการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกว่า แรงบันดาลใจที่เข้าร่วมการการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เส้นทางอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและอาชีพนักบิน ในครั้งนี้ เพราะอยากมีอาชีพเป็นสจ๊วต คิดว่าเป็นอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด   โดยในส่วนตัวแล้วชอบที่จะท่องเที่ยว ชอบการบริการอยู่แล้ว

** ข้อมูลภาพข่าว / พันโท พิสิษฐ์ ชาญเจริญ  นายกสมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน