ประจวบคีรีขันธ์  ไฟฟ้าแนะประชาชนใช้ Application PEA Smart Plus จ่ายง่าย สะดวก รวดเร็ว ( มีคลิป )

แชร์ข่าวนี้

** ไฟฟ้าประจวบเร่งสร้างความเข้าใจ 35 สถานประกอบการรายใหญ่ในจังหวัดถึงมาตรการประหยัดพลังงาน พร้อมแนะประชาชนใช้ Application :PEA Smart Plus จ่ายง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาไม่ต้องรอนาน

วันที่ 21 สิงหาคม 2561  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องสามอ่าวแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายเจริญ มีสิน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการอบรมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการให้บริการพลังงานไฟฟ้า การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม ประจำปี พ.ศ.2561 ให้กับลูกค้ารายใหญ่ของการไฟฟ้าจำนวน 35 บริษัท ในเขตจังหวัดประจวบฯ โดยมีนายวิทวัส บุญเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคใต้ จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา มีนายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของการไฟฟ้าเข้าร่วมรับฟัง

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานสัมนาในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พบปะกับลูกค้ารายใหญ่และลูกค้ารายสำคัญจำนวน 35 แห่ง ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการ รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านสภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด และด้านพลังงานทดแทน นอกจากนี้ยังมีบูธให้บริการตอบข้อซักถามต่างๆอีกจำนวน 7 บูธ ประกอบด้วย ด้านคุณภาพไฟฟ้า การคิดค่ากระแสไฟฟ้า การส่งเสริมพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ความมั่นคงและสภาพการจ่ายไฟฟ้า งานบริการเสริมของ กฟภ.การอ่านหน่วยและเครื่องมือวัด (Meter Amr) และงาน CSR ของ กฟภ.ด้วย

นายวิทวัส บุญเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการของการไฟฟ้า เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีวิสัยทัศน์และภารกิจ เป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัย มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้ เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งภารกิจจัดหาให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดำเนินธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งทางด้านคุณภาพและการบริการ โดยมีการพัฒนาองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตามค่านิยมร่วม ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม ในปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการปรับแนวทางการดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีให้สอดคล้องและก้าวไปสู่ PEA 4.0 เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น และสะดวกรวดเร็วในการให้บริการยิ่งขึ้นจาก Application :PEA Smart Plus ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ง่ายตาม Play Store ในโทรศัพท์มือถือ

 

ซึ่ง Application :PEA Smart Plus สามารถใช้งานเกี่ยวกับการขอใช้ไฟฟ้า การชำระค่าไฟฟ้า การแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้องผ่าน Application หรือผ่านระบบออนไลน์ก็ได้เช่นกัน

** ภาพ/ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ (นักข่าวบ้านนอก)รายงาน