สมาพันธ์ SME ไทยประจวบฯจับมือสภาเกษตรพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถผลผลิต

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 21 สิงหาคม 61 พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ( รอง ผอ.กอ.รมน.) จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกร จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยนายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาฯ กับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดย นายตติย อัครวานิชตระกูล ประธานสมาพันธ์ฯที่ห้องสิงขร ศาลากลางจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนภาคเอกชน ภาคการเงิน ภาควิชาการ สมาชิกสภาเกษตรกรและผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว

นายตติย กล่าวว่าการลงนามความร่วมมือเป็นการสร้างเครือข่ายในการเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาคการเกษตรในพื้นที่ให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นในการแข่งขันทางการตลาดสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน หลังจากก่อนหน้านี้สมาพันธ์ฯลงนามความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาเพื่อนำนวัตกรรมใช้ต่อยอดพัฒนาสินค้าหรือการให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องมือให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเพื่อลดต้นทุนการผลิต สำหรับความร่วมมือกับสภาเกษตรกรจังหวัดจะเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการภาคเกษตร เกษตรกรรายย่อยมีความรู้ในการผลิต การแปรรูปและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น

** ทีมข่าว นาจานิวส์ หัวหิน รายงาน