สมาชิกชมรมชาวปักษ์ใต้บางนา กรุงเทพฯ ร่วมฉลองผู้ใหญ่บ้านแหนบทอง ประจำปี 2561

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ.ศูนย์เยาวชนเทศบาลนคร สมุทรปราการ ซ.โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) หรือ ช.วัดไชยมงคล จังหวัดสมุทรปราการ นายสิทธิ์ปกรณ์ จุลแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.ท้ายบ้านใหม่ ได้จัดงานเลี้ยงฉลองตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น (แหนบทองคำ ประจำปี 2561 ) ให้กับตนเอง และทีมงานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.ท้ายบ้านใหม่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานที่ดี ต่อไป

โดยมีคณะที่ปรึกษาฯ / คณะกรรมการบริหาร / กลุ่มสมาชิกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พี่น้อง ผองเพื่อนชาวใต้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จากหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ กรมการปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร แพทย์ประจำตำบล ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองฯ ตลอดจน และพ่อค้า ประชาชนชาว หมู่ 5 ต.ท้ายบ้านใหม่ เข้าร่วมแสดงความยินดี กันเป็นจำนวนมาก

** นายสิทธิ์ปกรณ์ จุลแก้ว (ผู้ใหญ่เชาว์) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.ท้ายบ้านใหม่ เผยว่าตนรู้สึกดีใจ และเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับรางวัล ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น แหนบทองคำ ในปีนี้ ซึ่งน่าจะเป็นผลจากการที่ตนทุ่มเททำงานเพื่อพี่น้องประชาชนชาว หมู่ 5 ต.ท้ายบ้านใหม่ มาโดยตลอด โดยมีการประสานงาน ร่วมกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ ตลอดจนกำนันสามารถ เจนสาริกรรม กำนันตำบลท้ายบ้านใหม่ และผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่ ในเขตพื้นที่ ต.ท้ายบ้านใหม่ โดยไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ประโยชน์ทั้งหมดจึงอยู่กับพี่น้อง ประชาชน ดังนั้น ตนจึงขอมอบรางวัลนี้ ให้กับพี่น้อง ประชาชนชาว หมู่ 5 ต.ท้ายบ้านใหม่ ทุกคน ที่มีส่วนร่วมในการผลักดันและสร้างสรรค์ให้ หมู่ 5 ต.ท้ายบ้านใหม่ มีความเจริญก้าวหน้า มาโดยตลอด บทบาทหน้าที่ของกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน คือ การสร้างความรัก ความสามัคคี และสร้างความเป็นปึกแผ่นเดียวกันในส่วนของชุมชน ท้องถิ่น หน้าที่เหล่านี้ ถือเป็นภารกิจสำคัญของกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สำหรับรางวัลผู้ใหญ่บ้านดีเด่น จะได้รับแหนบทองคำ อาวุธปืนสั้น และเครื่องแบบปกติขาว

**สำหรับนายสิทธิ์ปกรณ์ จุลแก้ว (ผู้ใหญ่เชาว์) เป็นชาวอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ และพร้อมกันนี้ก็ยังดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาชมรมชาวปักษ์ใต้บางนา กรุงเทพฯ อีกด้วย

** ข้อมูล  สิทธิรัตน์ ดำแก้ว ประชาสัมพันธ์ ชมรมชาวปักษ์ใต้บางนา กรุงเทพฯ

** ศักดิ์ ปากพนัง ผอ.กองบรรณาธิการข่าว เรียบเรียง รายงาน