ประจวบฯ แจกน้ำหมักชีวภาพ-พันธุ์ปลานิลสร้างอาชีพเสริมเกษตรกรสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ( มีคลิป )

แชร์ข่าวนี้

ส.ป.ก.-พ.ด.ประจวบแจกน้ำหมักชีวภาพ-พันธุ์ปลานิล 51000 ตัว สร้างอาชีพเสริมเกษตรกรตามรอยคำสอนพ่อ ร.9

 

วันที่ 17 ส.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย น.ส.สมิตา สมัครัตน์ เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบฯ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ สัจจาพันธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถานีพัฒนาที่ดิน จ.ประจวบฯ ได้รับมอบหมายจากนางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบฯ และ นายอัมพร  พวงพวา ผอ.สถานีพัฒนาที่ดิน จ.ประจวบฯ ให้นำพันธุ์ปลานิลจำนวน 51000 ตัว(ห้าหมื่นหนึ่งพันตัว) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ประมงอำเภอ และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี พร้อมน้ำหมักชีวภาพ สูตรเร่งซุปเปอร์ พด.2 จำนวนกว่า 1000 ลิตร จากสถานีพัฒนาที่ดิน จ.ประจวบฯไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่ประกอบอาชีพบนพื้นที่ดินในเขตการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบฯ(ส.ป.ก.) ในพื้นที่อำเภอบางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ  เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรให้มีรายได้เสริมลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วยการเลี้ยงปลาไว้รับประทาน แล้วแบ่งขายเพิ่มรายได้เลี้ยงครอบครัว ตามโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยมี นายนพดล เบ็ญจกุล เกษตรอำเภอบางสะพานน้อย เป็นประธานมอบ

นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบฯ เปิดเผยว่า การมอบพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกรในวันนี้เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตร ตามโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ต้องการให้เกษตรกรในเขตการปฏิรูปที่ดิน ได้ประกอบอาชีพตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ และดำรงชีวิตตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 จะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรได้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำเกษตรพืชไร่แต่เดิม โดยเป็นการบูรณาการร่วมหลายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร อาทิ ส.ป.ก.ประจวบฯ สถานีพัฒนาที่ดิน จ.ประจวบฯ สำนักงานประมง เป็นต้น เพื่อนำปัจจัยในการผลิตไปมอบให้กับเกษตรกร

นายชั้น กลิ่นประยูร อายุ 83 ปี เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในพื้นที่อำเภอบางสะพานน้อย เล่าว่า ตนเองได้ประกอบอาชีพการเกษตรมาหลายสิบปี ปลูกยาง ปลูกทุเรียน พืชไร่อื่นๆและผลไม้ รวมถึงการขุดบ่อเลี้ยงปลา โดยจะนำผลผลิตทางการเกษตรมากินมาใช้ในครอบครัวก่อน แล้วจึงนำไปขายเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายภาระต่างๆของครอบครัว จากประสบการณ์ของตนเองที่เคยเลี้ยงปลามาขอยืนยันว่าไม่มีคำว่าขาดทุน แต่ต้องเลี้ยงด้วยความเอาใจใส่ ตนเองเลี้ยงทั้งปลาดุก ปลาหมอ ปลานิล โดยปลาแต่ละชนิดใช้เวลาในการเลี้ยงไม่เท่ากัน ปลาหมอไทยประมาณ 4 เดือน ปลานิลประมาณ 6-12  เดือน เวลาจับขายได้กำไรกว่า 1 แสนบาทในจำนวนปลากว่า 6000 ตัว  ซึ่งปลานิลราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 50-60 บาท ปลาดุก 45-50 บาท ปลาหมอไทย 70 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับผู้ที่สนใจจะประกอบอาชีพเลี้ยงปลาสามารถติดต่อซื้อพันธุ์ปลาผ่านตนได้ เบอร์โทร.082-8088560

** ภาพข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ (นักข่าวบ้านนอก) รายงาน