เครือข่ายวิถีธรรมชาติ ร่วมกับครูนักเรียนผลิตข้าวชีวภาพ

แชร์ข่าวนี้

นายนันทปรีชา คำทอง แกนนำกลุ่มเครือข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า กลุ่มเครือข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติ ได้ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ได้ทำกิจกรรมเปิดศูนย์บ่มเพาะฯและได้จัดให้ มีการดำนา หมู่ที่ 5 ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด โดยมีคณะครูและเด็กนักเรียนของโรงเรียน ภัทราวดี จาก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์. มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เพื่อให้ได้สัมผัสกับวิถีทางธรรมชาติและได้ตระหนักถึงรากเหง้าของ สังคมการเกษตรในการผลิตอาหารที่ปลอดภัย ทำให้เด็กๆได้สนุกสนานกับบรรยากาศแห่งท้องทุ่งนา

นายนันทปรีชา กล่าวอีกว่า ขอขอบคุณพี่น้องเครือข่ายทุกท่านและภาคีเครือข่ายทุกองค์กรสละเวลา ของท่านมาร่วมกิจกรรมดำนา ในสัปดาห์วันแม่ในปีนี้เป็นอย่างสูง ซึ่งขณะนี้แล้วเสร็จไปเกือบ100 % แล้วทำให้เกิดพื้นทีปฏิบัติการด้านความมั่นคง ความปลอดภัยทางอาหาร ไม่พึ่งพาใครจนเกินความจำเป็น โดยเครือข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จะสร้างเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้ทุกคนตระหนักด้านอาหารชีวภาพ ที่ปลอดจากสารพิษ

** เจริญ อาจประดิษฐ์ / รายงาน