กุยบุรี จัดแข่งขันเรือยาวในอ่างเก็บน้ำยางชุม โครงการพระราชดำริ เพื่อเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ  

แชร์ข่าวนี้

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 11 สิงหาคม 2561 นาย พัลลภ สิงหเสนี ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ นายชาตรี จันทร์วีระชัย นายอำเภอกุยบุรี ได้จัดการแข่งเรือพาย เรือยาวประเพณี ที่อ่างเก็บน้ำยางชุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นสถานที่ทำการแข่งขัน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในห้วงระหว่างวันที่ 11-12 ส.ค.61 โดยมีทีมเรือพายจากทั่งสารทิศมาร่วมแข่งขัน และมีผู้คนเข้าร่วมชมการแข่งขันเรือพายนี้กว่าพันคน

ซึ่งการแข่งขัน เรือยาวแยกเป็นประเภท 30 ฝีพาย 2 ประเภท 7 ฝีพาย 2 ประเภท 5 ฝีพาย 2 ประเภท และการแข่งขันเรือยาว 3 ฝีพาย โดยมีเรือจาก จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพฯ จำนวนมากเดินทางมาร่วมทำการแข่งขัน มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมจำนวนมาก โดยมีอาหารพื้นถิ่น ให้นักท่องเที่ยวได้รับประทานฟรีทั้ง 2 วัน ตลอดการแข่งขันอีกด้วย

โดยหลังจากประธานได้กล่าวเปิดเสร็จก็ชมการแสดงเรือบกจากกลุ่มแม่บ้านของอำเภอกุยบุรี จากนั้นได้มอบรางวัลต่างๆให้กับเรือพายที่แข่งกันในวันที่ 11 สิงหาคม เสร็จแล้วได้ร่วมกันส่วนราชการต่างๆและทหาร ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 86,000 ตัวลงสู่อ่างเก็บน้ำยางชุม

สำหรับประเพณีการแข่งเรือยาวของชาวกุยบุรี เป็นประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณและสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยในท้องถิ่น ที่อาศัยใกล้น้ำ ส่วนใหญ่มักจะจัดกิจกรรมแข่งเรือในช่วงน้ำหลาก ประเพณีการแข่งเรือที่ได้รับความนิยมและเป็นที่สนใจของประชาชนคือการแข่งขันเรือยาว

ซึ่งในปัจจุบันประเพณีการแข่งขันเรือ ยังมีอยู่บ้างแต่ไม่มากนักเหมือนในอดีต ดังนั้นกุยบุรีจึงได้ร่วมกันเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีการแข่งเรือ ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นร่วมสืบสานประเพณีอันดี สร้างความสามัคคีความเข้มแข็งของชุมชนและร่วมอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง อีกทั้งส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของอำเภอกุยบุรี ให้เป็นที่รู้จัก และเพื่อสร้างความรักความสามัคคีระหว่างชุมชน กับหน่วยงานราชการอีกด้วย

**  พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา รายงาน