ปลูกวันแม่บานถึงวันพ่อ!ชาวประจวบพร้อมใจปลูกต้นทองอุไร 1200 ต้น เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ( มีคลิป )

Spread the love

เมื่อเวลาประมาณ 13.30 น.วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายสุวิทย์ พุกกะเวส นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน เปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณริมถนนบ้านหญ้าแก้ว-คลองวาฬ หมู่ 5 บ้านดอนทราย ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลักร่วมกับกองบิน 5 หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีประชาชนชาวประจวบฯกว่า 200 คนเข้าร่วม

โดยได้ร่วมกันปลูกต้นทองอุไรจำนวน 1,200 ต้น บนเนื้อที่ 3 ไร่ ตลอด 2 ข้างทางระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร พร้อมกับหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนางสาวปฏิมา ฉัยยาฤทธิ์ ราษฎร หมู่ที่ 5 ต.เกาะหลัก เพื่อให้เป็นป่าดอกไม้ชุมชน เฉลิมพระเกียรติถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเบ่งบานเป็นแปลงดอกไม้สีเหลืองขนาดใหญ่ในวันพ่อ 5 ธ.ค.61 รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงให้ความสำคัญกับธรรมชาติและเสด็จทรงงานด้านการอนุรักษ์มาโดยตลอด เป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นน้ำหนึ่งใจน้ำใจเดียวกัน รักใคร่สามัคคีกัน และ เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยต้นไม้ให้กับท้องถิ่นชุมชน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจให้กับคนที่ขับรถผ่านไปมา

อีกทั้งเพื่อเป็นการตอบสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในด้านการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามพระราชดำรัส ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2525 ความว่า“พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันก็จะสร้างป่า”

โอกาสนี้เหล่าดาราทีมปั่นจักรยานและขี่เจ็ทสกี โครงการ รวมหัวใจไปให้สุดที่แดนใต้ เพื่อระดมทุนช่วยเหลือเยาวชนที่เจ็บป่วย กำพร้า พิการ ยากไร้ และขาดทุนทรัพย์ในการดำรงชีวิต ขาดโอกาสทางการศึกษา ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งขณะนี้ได้เดินทางมาถึงอำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้ว ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ด้วย

** ภาพ/ข่าว:  เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน