ประวิตร์ ใจสมุทร (ไก่จ๋า สายัณห์)  รับรางวัลคนดีศรีปักษ์ใต้

แชร์ข่าวนี้

เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา  ณ ห้องคอนแวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย ได้จัดงานพิธีมอบประกาศรางวัลเกียรติคุณยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบ “คนดีศรีปักษ์ใต้” โครงการสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมในระดับภาค

โดยมี “ พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อดีตรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, อดีตสมาชิกวุฒิสภา ประธานพิธีมอบรางวัล ให้กับนายประวิตร์ ใจสมุทร ( ไก่จ๋า สายัณห์ )

ซึ่งบุคคลที่คณะกรรมการของมูลนิธิฯได้คัดเลือกแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน บริหาร ดูแล จัดการงานที่ดีเป็นแบบอย่างแห่งการประพฤติปฏิบัติตนที่ดี เป็นต้นแบบที่ดี สมควรได้รับการยกย่องเกียรติคุณ ให้รับโล่ รางวัลคนดีศรีปักษ์ใต้ ” เพื่อเป็นเกียรติต่อวงศ์ตระกูลและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมสืบไป

** ทีมข่าว กองบรรณาธิการ รายงาน