ผช.ผอ.ศูนย์ปฎิบัติที่ 4 กอ.รมน.ลงพื้นที่ตรวจแผนงาน / โครงการ ประจำปี ๒๕๖๑

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น “ พล.ต. ทัพ อุทิตสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติที่ 4 กอ.รมน.และคณะ  ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร รวมทั้งรับทราบผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งหน่วยรับตรวจประกอบด้วย กอ.รมน.จังหวัด ข.ก.,ม.ค.,ร.อ.,และ ก.ส.

โดยมี “ พล.ต. กาจบดินทร์ ยิ่งดอน รอง ผอ.รมน.จังหวัด พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงและรับตรวจประเมินผลจากคณะดังกล่าว

** ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่ 12  รายงาน