ขอนแก่น รอง ผอ.รมน.ภาค ๒ ลงพื้นตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๑ และติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน กอ.รมน.จังหวัด ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น “ พล.ท. เดชอุดม นิชรัตน์ รอง ผอ.รมน.ภาค ๒ (๑) และคณะ  ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๑ และติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

โดยมี พล.ต กาจบดินทร์ ยิ่งดอน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก. (ท.) พร้อมด้วย นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขอนแก่น หัวหน้าหน่วยงานราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ และร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปและรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว

** ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่ 12  รายงาน