ประจวบคีรีขันธ์ รองผู้ว่าฯ เผย เร่งแก้ไขปัญหาสะพานปลาหัวหิน หลังชาวประมงร้องกระทบทำกิน

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 8 สิงหาคม 61  นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้เชิญคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องประชุมหารือแก้ไขปัญหาโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือสะพานปลาหัวหิน หลังจากตัวแทนชาวประมง อ.หัวหิน ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอความเป็นธรรม กรณีองค์การสะพานปลาได้นำที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขที่ ปข.502 ถนนชมสินธุ์ ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เนื้อที่ 3 ไร่ 43 ตารางวา ในพื้นที่ท่าเทียบเรือสะพานปลาหัวหินให้เอกชนเช่าและก่อสร้างอาคารตามโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือสะพานหัวหิน ทำให้ผู้ประกอบอาชีพประมงและแปรรูปสัตว์น้ำที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันบริเวณสะพานปลาได้รับความเดือดร้อน

นายบุญรอด กลิ่นเกลา ประธานเครือข่ายกลุ่มประชาพิทักษ์ กล่าวว่า พื้นที่ท่าเทียบเรือสะพานปลาหัวหินอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของกรมธนารักษ์ ที่ผ่านมาอนุญาตให้องค์การสะพานปลาเช่าใช้ประโยชน์ โดยหมดสัญญาตั้งแต่ปี 2550 และขณะนี้กรมธนารักษ์ยังไม่ต่อสัญญา แต่เก็บค่าตอบแทนเท่ากับค่าเช่าจากองค์การสะพานปลาโดยไม่มีการกำหนดระยะเวลา และกรมธนารักษ์อ้างว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาแผนฟื้นฟูพัฒนา และกำหนดผังการใช้ประโยชน์เพื่อพิจารณาต่อสัญญา ขณะเดียวกันองค์การสะพานปลาได้นำพื้นที่ท่าเทียบเรือให้เอกชนเช่าช่วงต่อ ดังนั้นกลุ่มประมงพาณิชย์และชาวประมงพื้นบ้าน ขอให้แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งของท่าเทียบเรือให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ในการทำกินโดยชาวบ้านยินดีทำสัญญาจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่กำหนด

ต่อมาในที่ประชุมมีข้อสรุปให้องค์การสะพานปลาหารือกับชาวประมงเพื่อกำหนดขนาดพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน พร้อมกำหนดอัตราค่าเช่าที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยให้ชาวประมงจ่ายค่าเช่ากับองค์การสะพานปลาโดยตรง ส่วนกรณีที่องค์การสะพานปลายังไม่ได้รับอนุญาตให้เช่าพื้นที่ท่าเทียบเรือจากกรมธนารักษ์ตามกฎหมายได้เร่งรัดให้องค์การสะพานปลาจัดทำแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์ท่าเทียบเรือให้ชัดเจน มีการจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงหัวหินอยู่ในเขตควบคุมสิ่งแวดล้อม เพื่อให้กรมธนารักษ์พิจารณาต่อสัญญาเช่าให้ถูกต้องต่อไป

** ทีมข่าว นาจานิวส์ หัวหิน รายงาน